Video ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A


A

A-type bajonetmontering. En gængs type objektivmontering

AC

"Alternating Current". Engelsk betegnelse for vekselspænding/vekselstrøm.

ACS

"Automatic Changeover Switch".
Se Automatic Changeover Switch.

ACCU

Se Akkumulator.

AD

Audio Description (AD) er et talende lydspor, der forbedrer TV-oplevelsen for blinde og synshandikappede. Det beskriver, hvad der sker på skærmen og virker på samme måde som undertekster gør for døve og hørehæmmede. Indtil nu har AD kun været tilgængeligt via en separat set top box eller satellitmodtager.

Adapter

Hjælpemiddel til at afpasse udstyrsdele til hinanden, når de ikke umiddelbart passer sammen. Eksempel: Filtre, forsatsobjektiver etc., der er større (aldrig mindre) end camcorderobjektivet, kan indskrues ved hjælp af adapterringe. Også i forbindelse med kabler findes mange tilpasningsmuligheder med adapter.

AE-braccketing

Forkortelse for Automatisk Eksponering. Med AE-bracketing (automatisk eksponerings-bracketing) tager kameraet billeder med tre forskellige eksponeringsindstillinger, hvilket gør det muligt at vælge det foretrukne billede, efter at det er taget.
Se Eksponering.

AE-omskifter

Giver mulighed for en manuel variation af automatisk eksponering (lysere – mørkere). Afhængigt af videokameraet er der +/- 3 trin tilgængelige.

AF

Forkortelse for autofocus.
Se Autofokus.

Afbildningsforhold

Forholdet mellem objektstørrelse og afbildningsstørrelse. Afbildningsforholdet afhænger af brændvidden og objektafstanden. Eksempel: Ved afbildningsforhold 1:10 afbildes objektet i 1/10 naturlig størrelse - ved 1:1 i naturlig størrelse.
Se macro.

AF-illuminator

Forkortelse for autofocus. AF-illuminatoren er en rødlyskilde med lavt strømforbrug, som bruges til at give tilstrækkeligt lys for at kameraet kan udføre autofokus under dårlige lysforhold. Det er meget svært at opnå korrekt fokus og billedkomposition under forhold med lavt eller intet lys. Når der tages billeder under alle lysforhold, lige fra lyst dagslys til fuldstændigt mørke, oplyser AF-illuminatoren automatisk motivet, for at kameraet kan fokusere nøjagtigt. Det sikrer et skarpt fokuseret, veldefineret billede uanset lysforholdene.
Se Autofokus.

Top

Affotograferingsopstilling

Kameraet monteres på stativ for optagelse af stillbilleder (fotos, tekster m.v.) på bord eller væg. Billederne belyses jævnt af to lamper placeret på hver sin side af motivet i en vinkel på 45°. Makroindstilling eller brug af nærlinser kan være nødvendig.

AFM

AFM (Audio Frequency Modulation) er et system, som bruges til optagelse af lydbølger i hi-fi-kvalitet (16 kHz); Standard for Video8/Hi8-formatet.

Afspiller

Eller "Player". Ved overspilning det apparat, videoen afspilles fra til det optagende apparat "Recorder".

AFV

Se Audio-follow-video.

AGC

Se Automatisk Gain Control.

Akkumulator

Genopladeligt batteri for strømforsyning af elektriske apparater.

Akustik

Af græsk Akustikos, vedrørende hørelsen. Et rums lydforhold. Udendørs må man være opmærksom på vindstøj og trafikstøj. Indendørs kan akustikken være enten "død" (tæpper og gardiner sluger lyden) eller "levende" (som f. eks i sportshaller og lignende).

Akustisk tilbagekobling

Hyletone, der opstår, når en mikrofon optager lyden fra en tilsluttet højttaler. Afhjælpes ved at øge afstanden mikrofon/højttaler eller placere mikrofonen bag højttaleren eller skrue volumenkontrollen ned.

Alpha kanal

En ekstra kanal ved billeder, der kan gøres gennemsigtig bl.a. i videosammenhæng.Almindelige billeder på en computer har en rød, grøn og blå (RGB) farvekanal, hvor alpha kanalen så er en fjerde kanal. Billeder der bliver gemt med Alpha kanal er i 32 bit, da hver kanal fylder 8 bit (kaldes også for mio+).

Ambient sound

Se Baggrundslyd.

Top

Amplifier

Engelsk ord for forstærker.

Amplituder

Se artikel.

Analog

Tillægsord der beskriver ethvert signal der varierer kontinuerligt modsat et digitalt signal, der kun indeholder diskrete niveauer. Begrebet "analog" refererer til videokameraer, videobåndoptagere og bånd i 8mm-, Hi8-, VHS-, SVHS-, VHS-C- eller SVHS-C-format, samt til Composite/RCA- og S-Videokabler- og -stik. Et system eller en enhed der primært arbejder med analoge signaler.

Analog component

Et andet navn for et component videosignal, som RGB eller Y, R-Y, B-Y.

Analog in/out

TV ind/udgang 75 ohm 1 Vpp.

Analog video

Video er analogt, når videosignalet er magnetisk, som på lydbånd. Det er standarden for Video8, Hi8, VHS og S-VHS formaterne.

Anamorphisk

er et 4:3 billede hvor der ikke er sat sorte bjælker ind for oven og forneden. Det vil sige at selve billedet bruger alle de pixels der er til rådighed i fjernsynssignalet.
Når et anamorphisk billede vises på et 16:9 fjernsyn trækkes det ud i siderne så det fylder hele skærmen. Når det vises på et 4:3 fjernsyn smides hver 4. linie væk så billedet får de rette proportioner igen.
Fordelen ved anamorphisk i forhold til letterboks er altså et ca. 33% bedre billede når det vises på et 16:9 fjernsyn fordi det kun "strækkes" i bredden, men har den rigtige højde til et 16:9 fjernsyn.
Se Skærmformat.
Se 16:9.

Animation

Optagelsesteknik, hvor motivet optages med et eller to billeder ad gangen. Bruges til at skabe liv i genstande, tegninger etc., der flyttes inden for billedrammen mellem hver enkeltbilled-optagelse. Den mest almindelige tegnefilm-teknik.

Anti-aliasing

Et specielt videokredsløb der især anvendes i karaktergeneratorer til at udglatte overgangen mellem karakterer og baggrundssignal. Overgangen opbygges i trin på 8 eller 16, herved undgås generende støj i overgangene.

Aperture

Engelsk for blænderåbning.
Se Blænde.
Se Iris.

Aperture correction

Forstærkning af videosignalet der øger skarpheden. Aperture correction kompenserer for den begrænsede størrelse af elektronstrålen eller den enkelte pixel i CCD cellen.

Top

APL

"Average Picture Level" Det gennemsnitlige niveau af det aktive videosignal, (andelen af video mellem blankning pulsene), udtrykt som procent.

Append mode

Tilstand i et videoapparat, hvor det er muligt at tilføje en ny key frame til en allerede eksisterende, for at gøre effekten længere.

Arbejdskopi

Den første kopi af originalbåndet - til at arbejde videre på så man ikke risikere at ødelægge originalen.

Archive

Offline lager til lagring af video/audio på backup tapes, floppy disks, optical disks m.v.

Artifacts

Uønskede elementer eller defekter i et videobillede. Disse opstår som en naturlig del af videobehandlingsprocessen og skal fjernes inden den endelige lagring finder sted. De mest almindelige "artifacts" er cross colour og cross luminance.

ASCII

"American Standard Code for Information Interchange". En standard kode der udelukkende anvendes til data transmission. 128 bogstaver, tal, symboler og specielle koder, der hver er udtrykt ved et binært tal.

ASIC

"Application specific Intergrated Circuit". Et integreret kredsløb der er designet til et specielt formål.

Aspect ratio

Forholdet mellem et TV-billedes bredde og højde.
 • I PAL, SECAM og NTSC er dette forhold 4:3. Ved DV video er forholdet 5:4.
 • I fremtidens TV bliver forholdet 16:9
 • Forholdet mellem højde og bredde i en wipe effekt.

Se 16:9.


Top

Assemblerredigering

Elektronisk redigeringsmetode, der erstatter al tidligere indspillet materiale på et videobånd med nyt billede, ny lyd samt et nyt kontrolspor, der starter samtidig med at redigeringen begynder. Kopiering fra et videobånd til et andet er i princippet en assemble redigering.
Se Insert-klip.

Assembly

 1. En del fremstillet ved en kombination af andre dele.
 2. Et "cable assembly" består af et kabel med et stik i hver ende.
 3. Datasprog.

Assembly language

Et computersprog der anvendes til at programmere computere. Assembly ligger et niveau højere end computerens maskinsprog.

Assets

De elementer der indgår i en videoproduktion: Videosekvenser, grafikfiler, musikstykker o.s.v.

Associationsklip

Sammensætning af scener - ikke ud fra et tidsforløb, men fra en association, en tankeforbindelse, fra scene til scene.

Asynkront

Asynkront, mangel på synkronisering. Et videosignal er asynkront når dets "timing" er forskellig fra system referencen. Et fremmed videosignal er asynkront indtil det bliver behandlet i en "frame synchronizer".

Atom frekvens standard

En ekstrem nøjagtig synkron generator der anvender et atomur til timingen.

ATR

"Audio Tape Recorder". Lydbåndoptager.

Attenuation

Ændring i signalstyrke.

Attenuator

Et kredsløb til reduktion af et signals styrke uden at tilføje fase eller frekvensfejl.

Top

Audio

Fra latin "Jeg hører". Alt vedrørende hørelsen (ca. 40-20.000 Hz). Et elektrisk signal der indeholder lydinformation.

Audio Crosspoint module

Kredsløbskort der indeholder krydsfelt punkter til skift mellem adskillige audiosignaler.

Audio DA

"Audio Distribution Amplifier". Enhed til at fordele et audiosignal. Typisk med 6 udgange der er identiske med indgangssignalet.

Audiodubbing

Engelsk ord for ny lydpålægning. En funktion, der gør det muligt at erstatte lydsiden på et videobånd med ny lyd - uden at påvirke billedsiden.

Audio-follow-video

En feature i et apparat, hvor lyden følger videokilden.

Audio gain

Lydstyrke.

Audio input

Giver mulighed for at tilslutte en ekstern mikrofon til camcorderen.

Audiomix

Blanding af lydsignaler.

Audiovisuel

Et sammenspil mellem (auditive) lyden og (visuelle) billedet.

Auto

Fra græsk, selv/selvvirkende - som f.eks. i auto-fokus: en camcorder der selv fokuserer, selv stiller skarpt.
Se Autofokus

Auto assembly

Videoredigering hvor alle klip udføres automatisk efter en redigeringsliste også kaldet "Edit Decision List" eller EDL

Top

Auto clean

Feature i en redigeringsenhed der automatisk renser redigeringslisten (EDL) under udførelsen af redigeringen. Herved fjernes overlappende klip eller dublikater.

Auto Changeover Switch

Enhed der overvåger udgangssignalerne fra to sync generatorer. Svigter den ene skiftes automatisk over til den anden.

Autofokus

Automatisk fokusering, d.v.s. skarphedsindstilling af camcorderens objektiv. Nogle optagesituationer kan forvirre autofokus systemet. Derfor er det godt, hvis camcorderen har mulighed for manuel fokusering.

Automatic Gain Control (AGC)

Se automatisk styrkekontrol.

Auto select (key)

En feature i nogle video keyer, der automatisk vælger key kilden, når brugeren vælger "key fill" signalet.

Automatisk styrkekontrol

Løbende, elektronisk kontrol af indspilningsstyrken ved lyd- eller videooptagelser (AGC).

Auto transition

Erstatter den manuelle bevægelse af mixerarmen med et elektrisk signal.

AUX-data

AUX-data optages sammen med videooplysningerne. Dataene omfatter oplysninger om dato og klokkeslæt for optagelsen, Wide/PALplus-oplysninger og oplysninger om kilden til det billede, der optages. AUX-data kan også læses af DHR-1000.
Se Auxiliary Channel.

Top

Auxiliary bus

En enkelt krydsfelt bus i en produktionsmixer. Anvendes ofte til at føde en digital video effekt enhed med det samme indgangssignal som er tilsluttet mixerens primære indgange.

Auxiliary Channel (AUX)

Kanal i et redigeringssystem der er reserveret for tilslutning af en ekstern video eller lydkilde.

AVC

Advanced Video Coding (AVC) er en digital videokodningsstandard, der kan opnå meget høje datakomprimeringsforhold.

AVCHD

Et videodataformat, der anvendes af nogle HD-kameraer til at oprette dvd-diske, der kan læses af Blu-ray-afspillere. En vellykket redigering af AVCHD-filer kræver mere computerkraft end andre formater.

AVC-Intra

AVC-Intra er et HD-videoformat introduceret af Panasonic. Det optager i samme formater som AVCHD, men har en højere samplingsfrekvens og der anvendes Intra-frame komprimering. Bit-rate ligger på 50Mbits/s (1440x1080 / 960x720 opløsning, 4:2:0 og 10 bits farvedybde) eller 100Mbits/s (1920x1080 / 1280x720 opløsning, 4:2:2 og 10 bits farvedybde).

AVCHD

"Advanced Video Codec High Definition" Et format der komprimerer optagelserne, så de fylder mindre. Formatet kan dog kun afspilles på visse Blu-ray afspillere, eller hvis videokameraet bliver direkte tilsluttet TV'et. Det kræver også en stor og kraftig computer til at håndtere og redigere film i AVCHD formatet.

AV-disk

SCSI-harddisk, hvor paritetschek er slået fra, hvorved disken ikke behøver at stoppe datastrømmen for at kontrollere, om data er korrekt. Det giver ind imellem fejl i datastrømmen, men det kan ikke ses på billedet.

AVI

Står for Audio / Video Interleaved. AVI er i virkeligheden ikke ét bestemt filformat, men en fælles standard for, hvordan man kan lave filmfiler med mange forskellige standarder. En AVI-fil kan indeholde billede og lyd efter mange standarder. Lyden kan for eksempel være i Windows eget wav-format, mp3-format eller noget helt tredje. Billedet kan ligeledes være lagret i mange forskellige formater. Om netop din PC kan gengive en bestemt AVI-fil, afhænger derfor af, om der er installeret de programmer, som bruges til at vise netop den type billede og lyd, som indgår i den. Så du kan sagtens opleve, at din pc kan afspille nogle AVI-filer, men ikke alle. AVI-filer kan afspilles med Windows Medieafspiller.

AV-selector

Omskifter der gør det muligt, at veksle mellem forskellige billed- og lydkilder, pr. kontakttryk.

AV-tilslutning

Ind- og udgang for billede og lyd. Signalerne overføres separat.

Axis

Specielt relateret til digitale video effekt enheder. X-aksen er en horisontal linie over centret af billedet, Y-aksen er en vertikal linie over centret af billedet. Z-aksen er den tredie dimension der står vinkelret på X- og Y-aksen og angiver dybden i billedet.

Top

B


Background (program video)

I en video keying er baggrundssignalet det signal hvori der indsættes et keyed videosignal. Normalt det signal med den laveste prioritet i en effekt.

Background generator

En video generator der genererer et fast farvesignal der kan justeres i farvetone, farvemætning og luminance.

Background mix

Mixing mellem to baggrundssignaler (program signaler), hvor det ene gradvis erstatter det andet.

Background transition

Et skift mellem signaler valgt på h.h.v. preset baggrundsbussen og program baggrundsbussen i en videomixer.

Background video

 • Videosignal der er baggrundsscene for et indsat keysignal.
 • En fast farvet videobaggrund, der er dannet af en generator i en videomixer til brug som baggrund i en video key effekt.

Background wash

En farveeffekt hvor baggrundsfarven går fra lys til mørk eller fra en farve til en anden.

Background wipe

En effekt hvor baggrundsvideosignalet (program) bliver fjernet eller erstattet med et andet videosignal som et geometrisk mønster der går hen over skærmen.

Top

Backlight compensator (BLC)

Se modlys kompensation.

Backplane

Bagsiden af et elektronisk apparat, hvor tilslutninger finder sted.

Backspacing

En mekanisme, der findes i de fleste camcordere, og som automatisk spoler båndet et lille stykke tilbage, når apparatet sættes i pause. Når pauseknappen udløses spoles båndet atter frem, hvorved korrekt hastighed opnås netop i det øjeblik optagelsen fortsættes. Dette sikre rene overgange uden elektroniske forstyrrelser mellem optagelserne, når en ny optagelse begynder. Med backspacing mister man dog et eller to sekunders optagelse, hver gang pauseknappen benyttes.

Backtiming

Metode til at kalkulere et edit ind punkt ved at fratrække den ønskede længde af klippet fra edit ud punktet.

Backup supply

En ekstra strømforsyning, der tager over hvis der sker en fejl i den primære forsyning.

Baggrundslyd

De almindelige lydkulisser som f.eks. græshoppesang, menneskemylder, trafikstøj, fuglekvidren etc. kan optages ved passende lejligheder med lydbåndsoptager til senere indblænding under lydefterbehandlingen af videofilm.

Top

Baglys

En lampe placeret skråt bag og over et motiv (f.eks. et ansigt) for at give et svagt skær af lys rundt om motivet. Dette skaber dybde i billedet, idet det skiller motivet fra baggrunden.

Bagprojektion

En gennemskinnelig skærm, hvor fremviseren står bag skærmen. Bruges hvis man skal have et baggrundsbillede i sin video. Kan også bruges hvis man skal overspille dias eller film til video.

Balanced

Et kredsløb der har to ledere, der hver bærer en spænding der er symmetrisk omkring et fælles reference punkt, normalt jord.

Balanceret lyd

Professionel lydoverførelse ved hjælp af XLR-stik.

Batch Capture

Automatisk overførelse af video fra bånd til computer, når man har defineret start/stop ved de ønskede sekvenser.

Batterier

Camcordere bruger genopladelige batterier. Disse er blevet bedre med tiden. Der er også kommet nye typer, med længere holdbarhed og kapacitet. Batterier uden memory effekt. Samtidig er camcorderne også blevet mindre strømforbrugende.
Se videobatterier.

Batteribælte

Batterier med stor kapacitet, der bæres som et bælte. Praktisk ved optagelser udendørs.

Batteri opfrisker

Et apparat der fjerner den såkaldte "Memory Effect" (Huskeevnen), der optræder i ethvert Ni-cad batteri til videokameraer.

BCC

"Background Colour Cancellation" En speciel feature i en chroma key, der føler på baggrundsfarven af chroma key signalet og erstatter denne med den komplimentære farve. Resultatet er at de to farver udligner hinanden. På den måde elimineres den farvede krans omkring forgrunds figuren i en chroma key.

BCS

"Background Colour Suppression" En chroma key effekt, der føler på baggrundsfarven og erstatter denne med et justerbart luminance signal (s/h-signal). På den måde forhindres at der slipper noget af baggrundsfarven med i chroma key'en.

Belysningsgrad

Mål for den lysmængde, der rammer et objekt, angives i LUX (lx). Gadebelysning er f.eks. mellem 10 og 20 Lux. Klar sol på stranden eller en sneflade giver mere end 100.000 Lux. Ved så stærkt lys kan et neutralt gråfilter forbedre videooptagelsen.
Se Gråfilter.
Se Nd filter.

Top

Beta HiFi

Udvidelse af Beta-formatet til også at omfatte stereolyd i "HiFi" kvalitet.

Betacam SP

Professionelt video format fra SONY. Produktionen er stoppet.

Betamax

½" (12,7mm) videokassetteformat. Udviklet af SONY i 1975. Er i dag udkonkurreret af JVC's VHS format.
Se VHS.

Betragtningsforhold

Når man skal se på TV, bør afstanden være 5 - 10 gange skærmens bredde, man skal se det forfra, ikke mere end 45º til siden, og med skærmen ikke mere end 30º over øjenhøjde.

Bevægelseslinien

En imaginær linie (handlingsaksen), der repræsenterer den retning et motiv bevæger sig i. For at opnå visuel kontinuitet skal sammenhængende optagelser tages fra samme side af denne linie (180°-reglen) ellers bliver bevægelsesretningen i den færdige optagelse forkert.
Se Frontal optagelse.

Bevægelsesretning

Her er tale om retningen af den mest markante bevægelse i selve motivet. For at holde kontinuiteten i optagelserne må bevægelsesretningen være konsekvent fra "skud" til "skud".

Billedbånd

Tape eller videobånd. Bærestrimmel for den magnetiske belægning som videosignalerne indspilles på. Til magnetisk belægning bruges jern, chrom- eller koboltoxid.

Billedelement

Eller billedsensor.
Se CCD-chip
Se billedsensor.

Billedfelt

En videofilm består af 25 billeder pr. sekund PAL/SECAM). Et billedfelt er et enkelt af disse 25 billeder.
Se Frame

Billedformat

Det faste billedformat på TV er forholdet mellem billedets højde- og breddemål. Her forholdet 3 til 4. Det nye TV billedformat er forholdet 16 til 9.

Billedfrekvens

Antal enkeltbilleder pr. sekund. Ved video er det 25 billeder pr. sekund. Af hensyn til en så flimmerfri og jævn afvikling på billedskærmen som mulig opdeles hvert videobillede i to halvbilleder, der gengives mellem hinanden. Derved opstår en skiftefrekvens på det dobbelte tal: 50 Hz.

Top

Billedhastighed

Det antal billeder der, bliver vist på 1 sekund. TV i Europa (PAL) viser 25 billeder i sekundet, mens TV i USA og Japan (NTSC) viser 30 billeder i sekundet. Spillefilm bliver som regel indspillet med 24 billeder i sekundet.
Se PAL.

Billede i billede

Se PiP

Billedmetaforik

Billedoverføring - efter billeder af f.eks. en general indsættes billeder af en galende hane for at karakterisere eller karikere visse karaktertræk eller egenskaber.

Billedmixer

En elektronisk styrepult der kan modtage billedsignaler fra to eller flere kilder og enten kombinere billederne eller skifte mellem dem. Bruges ved flerkamera-optagelser, til "klip" og til elektroniske effekter.

Billedsensor

Billeddannende flade, hvorpå det billede, som ses gennem camcorderens objektiv, fokuseres. For at overføre billedinformationer til videobåndet og til søgeren, omformes lyset til elektroniske signaler. Selve den billeddannende flade kan være et billedrør eller en chip (af typen CCD eller MOS).
Se CCD-chip.

Billede stabilisering

Er en antirystefunktion. Der gør at billedet står (mere) stille selvom camcorderen rystes lidt, f.eks. fordi det er håndholdt.
Se Steady shot.

Billedstøj

Enhver forstyrrelse af videosignalet. Kan fremtræde som sne og nister på billedet.

Billedudsnit

Ved hjælp af kamera-afstand, kamera-vinkel og indstilling af objektiv, vælges det udsnit der skal vises. Man skelner imellem
TO - TOtalbillede
HT - Halv-Total
HN - Halv-Nær
NÆ - NÆr
SN - Super-Nær.

Billedvinkel

Giver et mål for hvor meget objektivet ser af motivet. Normalindstillingen svarer til det menneskelige øje (45°). Er vinklen større kaldes det vidvinkel. Er den mindre kaldes det tele.
Se Vidvinkel.
Se Teleobjektiv.

BIOS

Står for Basic Input-Output System: Computerens centrale chip eller chipset, der styrer kommunikationen mellem computerens hardware, f.eks. harddisk(e), diskettedrev, CD-ROM drev og tastatur.

Bit

En bit er den mindste datamængde man kan have. En bit er enten 0 eller 1. Bit bruges bl.a. til at gemme farveværdier for et givet pixel i et billede. Jo flere bit der bruges til at beskrive billedet, jo flere forskellige farver kan det indeholde
 • 1-bit farvedybde: Hver pixel er enten 21sort eller hvid.
 • 4-bit farvedybde: Hver pixel kan være 24 = 16 farver eller 16 gråtoner.
 • 8-bit farvedybde: Hver pixel kan være 28 = 256 farver eller gråtoner.
 • 16-bit farvedybde: Hver pixel kan være 216 = 65.536 farver.
 • 24-bit farvedybde: Hver pixel kan være 224 = 16,7 millioner. farver.

Bit dybden er samtidig også et udtryk for lydkvaliteten ved lydfiler, hvor højere bit dybde giver en bedre kvalitet. Lyd fra et DV kamera kan være i enten 12 eller 16 bit.

Se Byte.


Top

Bitmap

Et billede bestående af pixels arrangeret i linie.

Bitrate

Antal bit i sekundet. Da 8 bit er lig 1 byte, vil en datastrøm på 8 Mbit/sek svare til 1MB/sek. En DVD er encodet med en bitrate på mellem 1 og 9 Mbit/sek med et gennemsnit på omkring 4 Mbit/sek.

Black level

Betegnelse for et signals laveste (mørkeste) værdi.

Blanking

Benævnelse på området mellem to delbilleder i et TV billede. Her findes bl.a. synkro signalerne.

Black porch

Den del af videosignalets blanking periode der går fra slutningen af den horisontale sync puls til begyndelsen af den aktive video del. Colour bust signalet er placeret i black porch perioden.

Blikretning

Beskriver en persons øjenretning i en optagelse. For at holde kontinuiteten (ved "klip") må optagelser af personer, der taler med hinanden, have modsat blikretning. D.v.s. at hvis en person ser ud af billedet mod venstre, må den anden se ud af billedet mod højre. Ellers oplever seerne ikke, at de to personer taler sammen.
Se Bevægelsesretning.

Blue box

Tricks effekt hvormed man kan lægge en ny baggrund ad elektronisk vej på et TV billede.

Blu-ray

Blu-ray (ikke Blue-rat), også kendt som Blu-ray Disc (BD) er navnet på næste generations optiske disk-format udviklet i fællesskab af Blu-ray Disc Association (BDA). Formatet tilbyder mere end fem gange den lagerkapacitet på traditionelle DVD'er og kan rumme op til 25 GB på en enkelt-lags disk og 50 GB på en dual-layer disk.
Læs mere her.

Bluetooth

Bluetooth kommunikerer via radiobølger med mobiltelefoner, PC'er eller andet bluetooth-udrustet udstyr.

Blænder

Mekanisk åbning i objektivet, gennem hvilket indfaldende lysmængde reguleres. Ved meget lys får man en lille blænderåbning, det giver stor dybdeskarphed. En stor blænderåbning der er nødvendig ved svagt lys giver ringe dybdeskarphed.

Blåt korrektionsfilter

Hæver optagelseslysets farvetemperatur. Med dets blålige farvetone korrigerer det for varme farver og hindrer derved rødskær.

Top

BMP

Fil efternavn til Windows grafik filer.

Boom-stang

En teleskop-stang som mikrofonen er fastgjort til, så den kan anbringes så tæt på lydkilden som muligt - uden at den eller lydmanden kommer ind i billedet.

Boot

Processen med opstart af computeren.

Brightness

Lysstyrke: Tætheden af lys, der udgår fra videobilledet.
Se Lysstyrke.
Se Lystæthed.

Brændvidde

De parallelle lysstråler der kommer mod objektivet, brydes af linsen. Disse stråler samles takket være linsen, i et punkt, der kaldes brændpunktet (f). Afstanden mellem dette punkt og linsen kalder vi i daglig tale for brændvidden (fmm).

Burn-in

Det at et område ødelægges på grund af for kraftigt lys. Forekommer sjældent på nye camcordere.

Burst

Farvesynkroniserings-signal.

Bypass

Signalet passerer upåvirket gennem tilsluttet elektronik.

Byte

En byte er 8 bit.
Se Bit.

Top

Båndbredde

Frekvensområde indenfor hvilket lyd- og videosignalerne overføres. Båndbredden af Digital video er 25 Mbps, det vil sige at et sekunds DV optagelse fylder 25 millioner bits (ca. 3 MB).

Båndbredde

Den fysiske bredde af et videobånd. VHS og S-VHS er 13 mm. brede. Video8 og Hi8 er 8 mm. brede. DV bånd er 6 mm. brede.

Bånd registrering

Før den endelige redigering gennemses alle optagelser på båndet (båndene). På et registreringsark noteres tællertal og indholdet af de enkelte optagelser.

Bånd-til-bånd redigering

Redigeringsmetode, hvor optagelser fra et eller flere videobånd kopieres over til et nyt videobånd, der bliver det endelige program. Udtrykket dækker over to radikalt forskellige metoder.
Se Assembleredigering.
Se Insert-klip.

Båndtilpasning

Båndmaterialet til videooptagelse har vidt forskellige egenskaber. Det er derfor ikke muligt at udnytte alle bånd optimalt med en enkelt justering af optage- og gengivefunktionerne.
Derfor har de fleste producenter udvilklet automatiske justeringsfunktioner, som udnytter båndmaterialet bedre.
De fleste systemer måler på en enkelt eller ganske få parametre, og justeringerne har ofte kun to eller ganske få trin. Systemerne kan derfor ikke altid finde den optimale indstilling.

Top


C

Cache

Hukommelse, som benyttes til at øge hastigheden på forskellige dele af computerens hardware, f,eks. videokort, CPU'en og harddisken.

Camcorder

Udtrykket bruges i stedet for "kamera/recorder" eller "kamera/optager".

Candela

Latin for "vokslys". Fotometrisk enhed for en lyskildes styrke. Et stearin- eller vokslys med en flammehøjde på 3 cm frembringer en konstant lysstyrke på 1 candela (CD). Den lysstrøm der udgår fra dette lys og fra en afstand af 1m rammer vinkelret ind på en 1m² stor flade, udgør 1 lumen. Det vil sige, at denne flades belysningsstyrke er 1 lux.
Se Lumen.
Se Lux.

Caption generator

Se Tekstgenerator.

Capture

Overførsel af video fra bånd til computer.

Capstan

Motoriseret drivaksel for båndtransport i video- og audio maskiner.

CCD-chip

"Charged Couple Device". Lysfølsom elektronisk plade der forvandler de optiske signaler. Bruges i alle moderne videokameraer såvel analoge som digitale. Ældre videokameraer brugte rør i stedet. CCD har gjort kameraerne mindre og mere lysfølsomme. Det har også fjernet farve efterslæbet og gjort dem mindre følsomme for "burn-in".

Se Pixel.
Se Burn-in.

CCTV

"Closed Circuit Television". Video anlæg med kamera/monitor i eget sluttet system. F.eks. overvågnings TV.

Centerlinien

Se Bevægelseslinien.
Se Blikretning.

Top

Chinch

Se Phono-stik.
Se Effekter
Se Blue Box

Chroma (C)

Farvesignal. Overføres separat i videosystemerne S-VHS og Hi8 samt mere professionelle systemer som Betacam. Billede, der er beskrevet både ved lysstyrken (luminance eller brigthness) og farven (chrominance). Opsplitning af signalet i lysstyrke og farve giver bedre billedkvalitet.

Chroma key


Chroma-signal

Farvesignal for farvetone og farvesætning.

Chrominans

Videosignal, der indeholder informationer om farve og farvemætning.

Close-up

Engelsk ord for nærbilledfotografering.

CMY

Cyan (blå) - Magenta (violet) - Yellow (gul) de subtraktive grundfarver. Det vil sige at de tager udgangspunkt i hvid og trækker farver fra. I modsætning til RGB der er additive farver,de tager udgangspunkt i sort og lægger farver til. CMY er komplimentær farver til RGB. I nogle tilfælde beskrives de som CMYK, hvor K står for key/sort.
Se RGB.

C-mount-adapter

Objektivfatning med gevind. Afstanden mellem skruefatningen og CCD pladen er 17,526 mm. Skruefatning 1".

Coatning

En fysisk kendsgerning: Når lys rammer en glasoverflade, optræder altid reflekser. De har en negativ indflydelse på afbildningskvaliteten. Refleksdannelser fører til forstyrende aftegninger på filmen, mindsker billedets kontrast og afbleger dets farver på grund af lysspredning.

Desuden forårsager reflektioner et vist lystab. Ved hver grænseflade mellem luft og ubehandlet glas reduceres lyset med ca. 4%.

For at modvirke disse uønskede effekter, altså for at antirefleksbehandle glasset, damper man transparente hinder på de frie glasflader. Som resultat passerer lysstrålen blødt fra det ene medium til det næste. Det betyder færre reflektioner og mere lys.

Det er den såkaldte coatning, der omtales så meget ved objektiver. Stiller man store krav til objektiver, må man forlange lige så meget af filtrene - især UV- og Skylight- filtre, som man oftest lader sidde konstant på objektivet. På denne måde indgår filtre som bestanddele af et kameras optiske system, så det er klart, at filtrene bør være af høj kvalitet.

Ved mange effektfiltre som blødtegnere eller gitter-filtre ville coatningen forstyrre virkningen.

Se HTMC-coatning


Top

CODEC

COmpression/ DECompression.Software eller hardware, der komprimere /dekomprimere et signal. F.eks. kan man få en DV codec, så man kan kopiere DV-bånd fra/til computer i et eller andet givent format. En matematisk algoritme der bestemmer hvilken type billeddatakomprimering der bruges ved videoredigering. Hvis ikke videoen er komprimeret, vil de enkelte billedrammer fylde for meget til at PC'en kan optage og afspille dem hurtigt nok.

Colourbar

Engelsk ord for testbillede, med farver.

Color Subcarrier

Se Farvebærebølge

Color Matte

En baggrundsfarve der kan laves i redigeringsprogrammet, når man ikke kun vil have en sort baggrundsfarve. Kan også bruges til gennemsigtighed i en videosekvens.
Se Matte

Compact Flash

Compact Flash Kort anvendes oftest i spejlreflekskameraer. Compact Flash Kort anvendes ofte i dyrere DSLR kameraer, der kræver exceptionel ydelse, hastighed og pålidelighed.

Composit-signal

Blanding af videosignalerne rød, grøn, blå samt sort/hvid og synkronisering i samme ledere. Modsat componentsignal (RGB)
Se Digitalt kamfilter.

Component-signal

Se RGB.

Compression

Datakomprimering. Proces, der reducerer størrelsen af en fil eller et billede. En reduktion kan være uden tab af billedkvalitet (non-destruktiv), eller den kan betyde en forringelse af billedkvaliteten.
Se Datakomprimering.

Compression Ratio

angiver forholdet mellem komprimeret og ukomprimeret video (og audio). Kompressionsforholdet fortæller ikke alt om kvaliteten af billedet da der er stor forskel på komprimeringsmetoderne og der udvikles til stadighed nye. Men som tommerfingerregel kan man sige at kvaliteten blever bedre jo mindre kompressionsforhold.

Overførsel af HD signaler kan ske på mange måder og med mange forskellige hastigheder.
TV-udsendelser (DVB) kan være komprimeret helt op til 60:1.
HDV kamera kan optage med en hastighed på 25Mb/s som giver et kompressionsforhold på ca. 40:1
Se Lysstyrke.


Contrast

Se Kontrastomfang.

Control L

Protokol til styring af Camcorder og videobåndoptager. (LANC) specielt til video redigering. Tillader 2 vejs kommunikation mellem camcorder og computer.

Copy

Tangent på redigeringsbord, der gør det muligt at kopiere en valgt sekvens.

Copyright

© Ophavsretten tilhører den der har fremstillet et værk. Så man kan ikke uden videre bruge tekster, billeder eller musik på sin video som andre har lavet.
Reglerne er meget indviklede, så man er nødt til at sikre sig. På klubbasis det vil sige i en "lukket forsamling", hvor der ikke er penge i foretagendet, skulle der ikke være problemer med ophavsretten. Men skal videoen vises offentligt for et større publikum, må man sætte sig ind i reglerne.

CPU

"Central Processing Unit": Computerens "hjerte", der bestemmer den hastighed, hvormed computeren er i stand til at foretage beregninger. CPU'en kaldes ofte blot processoren.

Top

Crabbing

Kamerabevægelse sidelæns i en bue rundt om et stationært motiv eller langs et handlingsforløb i bevægelse. Den mest glidende crabbing-optagelse fås fra en dolly. Udtrykket bruges sjældent på dansk.
Se Dolly.

Crawl

Funktion på tekstgenerator eller computer der får teksten til at løbe fra højre til venstre eller modsat.
Se kravletekst.
Se Tekstgenerator.

Credits

Se Sluttekst.

Crossfade

En effekt der laver en blød overgang mellem to scener.Den ene scene afløser gradvis den anden scene.
Se Fade.

CTL-impuls

Styresignal på videobåndet, der sikre billedsporenes korrekte skandering ved gengivelsen. CTL-impulsen bruges ved visse klippeteknikker til opsøgning af et præcist sted på båndet.

Cue

Det signal der gives til optagelse når produktionen går i gang.

Cut

Engelsk ord for klip på film.

Cut in

Begyndelsen på en filmsekvens (det samme som Edit in). Klip ind.

Cut out

Slutningen af en filmsekvens (det samme som Edit out). Klip ud.

Top

D

Datakomprimering

Digitalvideo betyder en meget stor datamængde. CCIR-601 digitalvideo-normen diktere en billeddatarate på over 160 Megabit pr. sek., det svarer til 20 Megabytes/sek. excl. lyd m.m. eller kun 50 sekunder video pr. Gb på harddisken.

Disse store datamængder kan ikke klares praktisk med den nuværende teknik. Der må derfor ske en datakomprimering.

Komprimeringen af mini-DV og DV sker efter DCT-princippet. Det samme princip indgår i M-JPEG.

Datamængden reduceres i forholdet 1:5 svarende til 28Mbits/Sek. eller 3 Mbytes/sek.


Datamængde

Et billede i HD kvalitet er 1920x1080 pixels som giver en filstørrelse på 6,22 MB pr billede. Det vil sige der skal overføres godt 155 MB/s.
Til sammenligning er et SD billede 720x576 pixels som giver 1,3 MB pr billed og det giver en overførselshastighed på ca. 32 MB/s.

Datarate

Mængden af data, der skal behandles hvert sekund. Eksempelvis 25 MByte pr. sekund.

DCT

"Discrete Cosine Transform". En kompressions algoritmeklasse. Motion-JPEG, Editable MPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og DV bygger alle på en DCT kompression.

Decibel (dB)

Decibel logaritmisk mål for forholdet mellem to spændinger eller ydelser. Bruges om forstærkning eller afdæmpning af et elektronisk signal.
Eksempel:
Ved et signal/støjforhold på 40 dB er spændingen af det brugbare signal hundrede gange større end støjniveauet. 0 dB = 1 mW afsat i en modstand på 600 W, svarende til spændingen 0,775 V.

Decoder

Apparat der forvandler kodede signaler. (F.eks. forvandling af Composit-signal til RGB).

Definition

Drejeknap på f.eks. videoforstærkere for korrigering af kantskarphed i billedet.

Defokusere

At bringe ud af fokus - bruges som en måde at markere overgangen fra en scene til en anden. En flytning af handlingen i tid eller rum.

Defragmentering

Proces, der sorterer filerne på harddisken således, at filer, der fylder mere end en cluster, gemmes sammen. Hvis der ofte skrives og slettes på harddisken, vil forskellige fragmenter af filerne kunne befinde sig på forskellige steder. Dette betyder, at programmerne vil køre langsommere. Efter at have defragmenteret en harddisk er stumperne blevet samlet, og disken bliver hurtigere igen.

De-interlaced

En de-interlaced skærm (PC skærm) opdaterer en hel frame ad gangen, hvorimod en interlaced skærm (analog TV-skærm), "kun" opdaterer hveranden linie (fields) ved hver opdatering.

Dekoration

Miljø opbygget i studiet - enten realistisk eller stiliseret.

Det gyldne snit

En lettere løsning er at bruge tredjedelsreglen, hvor billedfladen opdeler bredde og højde i tredjedele, så man får 9 lige store felter.
Se Det gyldne snit

Delay

Tilbageholdelse af et signal ved hjælp af en speciel elektronisk omformer.

Top

Dew light

Fugt indikator. Kontrollys, der advarer om at der er opstået kondens i camcorderen.

D5-HD

D5-HD er et ½ tommers digitalt bånd fra Panasonic som bruges til HD mastering. Det kan optage mere end 2 timer og i mange forskellige formater. Yderligere er der 8 kanaler med 48KHz 24-bit audio for ægte surround.
Panasonic benytter en proprietær kompreeionsmetode til at reducere den rå HD-SDI 4:2:2 digitale video data på 1240Mb/s. D5-HD kompimerer videoen 4:1 (8-bit mode) og 5:1 (10-bit mode)

Dialog

En samtale mellem to personer, muligvis flere. Modsat monolog.
Se Monolog

Diffuseret lys

En form for direkte lys, der giver et jævnt lys med reducerede kontraster og bløde skygger. Skabes ved at sprede lyset fra en lampe med et diffuserende "blødgørende" materiale, f.eks. gaze, transparent papir eller et specielt filter.

Digitale effekter

På de nye digitale camcordere er der en mængde digitale effekter incl. Strobo, Gain Up, Tracer, Negative, Sepia, Monotone og Solaris.

Digitalt kamfilter

Når videoen overføres i en ledning, altså som et composite signal, bliver det sort/hvide signal og farvesignalet blandet sammen. De fleste modtagere har svært ved at adskille de to signaler igen. Derved opstår der farveinterferens, specielt ved de fine detaljer i billedet.
Hvis modtageren har et digitalt kamfilter, bliver sort/hvid og farvesignalet adskilt med så stor præcision, at der ikke længere er tvivl om, hvad der er sort/hvid, og hvad der er farve. Herved står detaljerne i billedet knivskarpt. Når man overfører signalet som S-Video (Y/C, Y= sort/hvid og C= croma=farve), bibeholdes adskillelsen af sort/hvid og farvesignalet.

Digital8

Et nyt SONY format, der gør det muligt at optage video digitalt på standard Hi8 bånd. D8 camcordere kan gengive ethvert 8 mm. videobånd, og digital-udgang via i.LINK er standard i alle D8 camcordere.

Digitalt signal

Elektrisk signal, der modsat det analoge er sammensat af kun to værdier (binære enheder som +- eller 1 - 0).

Digital video

En video er digital, når videosignalet lagres som tal sammensat af tallene 0 og 1. Overføres direkte til computeren ved hjælp af en firewire forbindelse, uden konvertering.

Digital zoom

En digital zoom er ikke nogen zoom. Der bliver bare lavet en kraftig beskæring af billedet. Man tager den midterste del af billedet og interpolerer den beskårne del til samme størrelse som kameraet normalt laver billeder i. Det giver et kraftigt kvalitetstab. Vil man have ødelagt sin film, så brug digital zoom.

Digital video (DV)

DV giver den bedste billedkvalitet (520 linier) med fremragende farver og knivskarpe detaljer. DV tillader også redigering og kopiering uden kvalitetstab via i.LINK terminalen på SONY DV camcordere.
Se i.LINK.
Se FireWire

Digitizer

Udstyr til omsætning af analoge signaler til digitale.

Dioptri

Måleenhed for optiske systemers brydningskraft. F.eks. kan camcorders søgerokular have dioptriudligning for tilpasning af synsstyrken. Forsatslinsers styrke angives også i dioptrier.

Top

Disc Navigation

Det nemmeste søge- og afspilningssystem. I Disc Navigation- systemet har du et on-screen vindue, som viser et billede fra åbningsscenen i hvert kapitel på disken uafhængigt af filmen. Du kan se et klip fra hver scene, så det er nemmere at finde lige præcis det du ønsker at se - det er helt unikt!
Se DVD RAM.

Displayport

DisplayPort er en forbindelsesteknologi, der er universel anvendelig og standardiseret af VESA (Video Electronics Standards Association). Det er en digital grnseflade til overfrsel af video og lydsignaler.
Se Displayport.

Dissolve

DisplayPort er en forbindelsesteknologi, der er universel anvendelig og standardiseret af VESA (Video Electronics Standards Association). Det er en digital grnseflade til overfrsel af video og lydsignaler.
Se Fade.

Dithering

Skiftende farver i tilstødende pixel til omtrentlige mellemliggende farver. (For eksempel, viser de tilstødende blå og gule pixel til tilnærmet grønt). Dithering giver skærme til at tilnærme farver, de er i stand til at vise.

DivX:-)

Kompressions-codec, der bygger på Microsofts MPEG-4. Til at komprimere lyden benyttes MP3-formatet eller DivX's eget lydkompressions-codec. Codec'et er ikke helt fint i kanten, da det er hugget fra Microsoft, og MP3-delen kommer fra Fraunhofer Instituttet i Tyskland. Men det afholder ikke tusindvis af videofreaks fra at gemme og distribuere spillefilm i dette format på Internet. DivX bliver derfor kaldt videoens MP3-format. Hvis DivX:-) skal skrives rigtigt, bør man huske den lille smiley. Den er sat på for at stikke til et andet codec, der hedder DivX uden smiley. Dette codec blev brugt til udlejningsfilm på CD, men blev aldrig nogen videre succes.

Dobbelteksponering

Kræver ekstra udstyr så man kan lægge et billede ovenpå det der vises. Kan laves i redigeringsfasen på timelinen.

Doku-drama

Faktiske, dokumenterede begivenheder, der fremstilles i dramatiseret form.

Dokumentarprogram

Ikke-opdigtet videogram fra virkeligheden, men ikke ren reportage, da der som regel på forhånd er valgt tema eller idé eller hensigt.

Dolly

En mobil optagevogn eller et stel på hjul, som kamera og stativ kan placeres på. Hermed kan man få rolige optagelser uden rystelser, når kameraet f.eks. følger motiver i bevægelse eller foretager bevægelser i forhold til stationære motiver.

Dolby

En måde hvormed man kan formindske suset i en lydoptagelse. Hvilket giver en bedre lydkvalitet.

Drejebog

Beskrivelse af det planlagte indhold i et videoprogram. Man anvender forskellige drejebogstyper inden for f.eks. dokumentar og dramaproduktion. En drejebog udarbejdes i mange tilfælde efter en synopsis.

Driver

For at kunne fungere bruger forskelligt hardware et lille stykke software, der kaldes en driver. Du kan forestille dig, at driveren er den olie, der får hardwaren til at fungere godt.
Mange drivere leveres med Windows, men ofte leverer hardware fabrikanten sine egne drivere, der er bedre optimerede til det specifikke produkt. Det gælder f.eks. printere og grafikkort.

Drop out

Forstyrrelser der afstedkommer horisontale streger i billedet. Sædvanligvis forekommende ved skadede eller beskidte bånd. Samt ved dårlig båndkvalitet. I de digitale formater forsvinder blot et meget lille stykke af skærmen.

DSK

"Down Stream Keyeffect". Bestemte dele af billedet kan, beroende på de lyse og mørke dele, forandres. Dette betyder at farver kan tilsættes eller kraftigt forandres.

D6

D6 bruger et 19mm bånd som kan indeholde 64 minutters ukomprimeret HD materiale i de fleste HDTV standarder. Data-rate er op til 1020 Mb/s

Dubbing

Engelsk ord for dublere. Lyd- og billedpålægning. Man kan f.eks indlægge ny lyd uden at ændre billedet: audio-dub. Eller nye billeder uden at ændre lyd: video-dub.

Duration

Længden af en videosekvens (billed/lyd) mellem in og out, og hvis der ikke er sat nogen in/out punkter, er durationen hele sekvensen.

Top

DV

"Digital video" betyder, at data lagres digitalt. Et DV-bånd indeholder kun 0'er og 1-taller. Et af de dyre DV-kameraer kan overføre en 100% kopi uden kvalitetstab. Datahastigheden er 25 Mbit/s (ca. 3 Mb/s). Komprimeringsmetoden minder om MJPEG.
Se i.LINK.
Se FireWire

DVD

DVD står for "Digital Versatile Disk" eller "Digital Video Disk". Det er et nyt CD-format der selv på dets tidlige stadie kan bruges til at lagre ligeså mange data som syv almindelige CD-ROM'er (4,7Gb). Kapaciteten på DVD vil fortsat stige, indtil de kan lagre 17Gb. Det DVD mest bruges til for øjeblikket er spillefilm og sofistikerede interaktive multimedietitler. Film bliver krypteret til hvert land for at forhindre piratkopier. Billedmaterialet er baseret på MPEG-2 digital video, men samplet med 4:2:0. Der benyttes variabel bitrate fra 2Mbit/s (250kB/s) til 9 Mbit/s (ca. 1,2 MB/s), med et gennemsnit på ca. 4 MB/s (500 kB/s). Lyden er digitalt kodet med Dolby AC3 (6 kanaler) eller MPEG-2 (8 kanaler).

De benyttede standarder er:

DVD 5: En side, et lag. Kan rumme 4,7 GB.
DVD 9: En side, to lag. Kan rumme 8,5 GB. Benyttes mest i Europa. Afspillerens laserstråle kan vinkles, så den fokuserer på lag et eller lag to.
DVD 10: To sider, et lag. Kan rumme 2 x 4,7 GB. Kaldes flip disk i USA, hvor den mest benyttes, da man midt i filmen er nødt til at vende pladen.
DVD 18: To sider, to lag. Kan rumme 17 GB. Er stadig på eksperimentalstadiet. Vil sandsynligvis blive benyttet til at lægge film i 9:16-format på den ene side og almindeligt 3:4-format på den anden.
Et DVD-drev kan bruges til at læse almindelige CD-ROM'er ved 8x-hastighed.


DVD+R

DVD+R (brændbar DVD) I modsætning til DVD+RW kan der kun skrives én gang på denne disk. Hvis den ikke afsluttes efter en optagelse, kan DVD-optageren skrive videre på den. Man kan slette allerede gennemførte optagelser, men de kan ikke længere overskrives. De slettede optagelser (titler) er markeret som 'Slettet titel'.
Hvis denne disk skal afspilles i en DVD-afspiller, skal den afsluttes i DVD-optageren. Derefter kan der ikke lægges flere optagelser ind på den.

DVD+RW

DVD+ReWritable (genskrivebar DVD) bruger phase-change-medier, den samme teknologi, som CD ReWritable (genskrivbar CD) bygger på. En kraftig laser ændrer optagelagets reflektionsevne med kvaliteten af den digitale master, der blev indspillet i studiet. DVD+RW-plader kan brændes op til 1000 gange.

DVD-RW

DVD-ReWritable (genskrivebar). Hovedforskellen mellem DVD+RW og DVD-RW er at forskellige virksomheder støtter hver sin standard. DVD-RW-plader kan brændes om i et ubegrænset omfang.

DVD RAM

Nyt digitalt video format lanceret af HITACHI. Bruger 8 cm. DVD RAM-medier.
 • Optagelængde: Full-motion video 60 min. (SP mode) eller 120 min. (LP mode). Eller max. 1998 stillbilleder.
 • Optageformater: Full-motion video (MPEG) /Stillbilleder (JPEG) /Audio (Stereo MPEG)

Disc Navigation-funktion..


DVE

"Digitale Video Effects". Digitale video effekter.
Se Digitale effekter.

DV format

Digitalt videoformat som de fleste producenter står bag. Fysisk findes båndet i 2 formater. Det ene hedder blot DV og har størrelsen 125x78x14,6 mm. Det, i hvert fald til video brug, mere udbredte miniDV-bånd er med dets blot 66x48x1,2 mm store bånd noget mindre og langt mere handy. Selve båndet er 6,35 mm bredt og køre forbi videohovedet med 18,8 mm/sekund. Spilletiden på et standard bånd er op til 3 timer og på et miniDV-bånd op til 1 time og 20 minutter. De fleste videoer understøtter Long Play. Videosignalet består af 25 billeder pr. sekund (interlaced), hvert bestående af 576x768 punkter i 24 bit farver (i PAL.) (I NTSC formatet er der 60 billeder pr. sekund á 480x768 punkter). Dette billede er så komprimeret med en DCT algoritme (i stil med MJPEG) med en faktor 5:1. Dette giver en båndbredde på 25 Mbps (hvad enten det bruges til PAL, SECAM eller NTSC).
Se DV

DVCPRO HD

Dette er HD versionen af Panasonics DVCPRO.
DV og DVCPRO optager med 25Mb/s, DVCPRO 50 med 50Mb/s og DVCPRO HD optager med 100Mb/s. Alle anvender IntraFrame kompression.

D-VHS

Digitalt video format bygget over det kendte VHS-format.

Dybdeskarphed

Angiver det område i billedet, der ses skarpt foran og bagved den indstillede afstand. Områdets størrelse vil variere afhængigt af blænden og brændvidden: Jo større blændeåbning og jo længere brændvidde desto mindre dybdeskarphed.

Dynamik

Akustisk begreb, der betegner forholdet mellem de svageste og kraftigste lyde under gengivelsen.

Dynamisk mikrofon

Mikrofon hvor lydbølgerne skaber elektrisk spænding. Dynamiske mikrofoner er udstyret med membran og svingspole efter tilsvarende princip som en højttaler. Gode dynamiske mikrofoner er ofte store, tunge og meget dyre.

Top


E

Edit Decision List (EDL)

En beskrivelse af start og slut for hvert klip i en redigeringsproces. Det kan være et simpelt notat på et stykke papir, men er ofte en computer genereret liste, der følger en standard.

Editering

Bearbejdning af billeder og lyd til meningsfulde sekvenser med visuel betydning og sammenhæng. På dansk redigering. - På engelsk bruges udtrykket også om kopiering fra et videobånd til et andet uden egentlig redigering.
Se assemble redigering
Se Insert-klip
Se Billedmixer.

Editerings-recorder

En videomaskine, der under redigeringsproces optager det endelige program. I daglig tale bare "recorder".

Edit in

Begyndelsen på en filmsekvens (det samme som Cut in). Klip ind.

Edit out

Slutningen af en filmsekvens (det samme som Cut out). Klip ud.

EDL

"Edit Decision List" Redigeringsliste.
Se Auto assembly.
Se Edit Decision List

Effekter

Der findes en mængde digitale effekter bl.a. Fade, Wipe, Monotone, Mosaik, Negative, Strobe, Sepia.
Se Digitale effekter.

Efterklang

Den tid det tager for en lyd at dø ud. Specielt indendørs i rum med mange reflekterende flader kan man opleve lang efterklangtid, hvor mange "ekkoer" påvirker lydopfattelsen.

Top

Eject

Mekanisme, der kører videobåndet ud af recorderen.

Eksponering

Optage video og film samt optage still-billeder.

Eksponeringstid

På et videokamera optages der 25 billeder pr. sekund med en belysningstid på 1/50 sekund. På nyere kameraer kan eksponeringstiden ændres til 1/10.000 sekund. Dette har bl.a. betydning ved sportsoptagelser.

Eksponeringsværdi

Funktionen for manuel indstilling muliggør en avanceret teknik til kameraoptagelse, idet eksponeringen styres af balancen mellem lukkerhastighed, aperturværdi (blænderværdi) og forstærkningsgrad. Eksponering måles i eksponeringsværdienheder (EV). På nogle camcordere kan de totale EV varieres eller holdes konstante ved at styre parametrenes balance. Forholdet mellem eksponering, lukkerhastighed og forstærkningsgrad kan sammenfattes således:

EV (eksponeringsværdi = Apertur kontrol + lukkerhastigheds kontrol + forstærkningsgrad kontrol.


Elektronisk farvekorrektion

Ændring af video-farvesignalet ved efterbehandling under overspilningen.

Elektronisk redigering

Videofilm kan ikke redigeres mekanisk, men ad elektronisk vej overspilles på et nyt bånd. dette kan gøres på to måder: Assemble- eller insertredigering. Ved assemble kopieres udvalgte sekvenser over til et nyt bånd, medens insertredigering består af indkopiering af nye sekvenser på et allerede eksisterende bånd.

Elektronisk søger

Mini-TV billede på videokamera for at kunne kontrollere billedudsnit, skarphed og lysstyrke.

Elevator

Den del af kamerastativet der kan skrues op og ned.

Encoder

Tilslutning eller apparat til forvandling af signaler. (F.eks. RGB signal til Composit signal).

Enchancer

Elektronisk apparat til forstærkning og bearbejdning af elektriske signaler.

ENG

"Elektronic News Gathering". ENG-gruppe bestående af f.eks. producer og/ eller journalist, en TV-fotograf og en lydtekniker.

Enkeltbillede

Visning af eet enkeltbillede af et videobånd.

E-SATA

I computing, er eSATAp (også kendt som Power over eSATA, Power eSATA, eSATA / USB Combo, eSATA USB Hybrid Port (EuHP)) en kombinations forbindelse til eksterne lagerenheder. En enkelt eSATAp, eSATA eller USB-enhed kan sættes ind i en eSATAp port. Stikket har indtastet udskæringer for begge typer udstyr der sikre, at et stik kun kan være tilsluttet den rigtige vej rundt.

  
Se E-SATA

Establishing shot

Produktionens første billeder, første indstilling der skal angive hvor og hvornår handlingen udspilles.
Se Tid/Rum

Étbens-stativ

Sammenklappelig (ofte teleskopisk), let stang, der bruges som en stabiliserende støtte under optagelser med håndholdt kamera.

Euro-AV-kontakt

Se Scart stik.

Expand

Elektronisk regulering på visse enchancers, for korrigering af farvebrus. Dette optræder for det første i de mørke partier (sort, blå, rød). Med Expand reguleringen formindskes farvedelen i de mørke partier uden at påvirke brillansen i de lysere dele.

Exposé

Skitsering af grundtankerne til drejebogen.

Top


F

Fade

Langsom ind- eller udtoning af billede og lyd. Bruges f.eks. til at skabe sceneskift eller antyde tidsspring i handlingen.

Fade til sort

Nedtoning til sort.

Fade til hvidt

Nedtoning til hvidt.

Fader

Funktion på videokameraer for op- og nedtoning af billedet til hvidt eller sort.

Farvebærebølge

Den ekstra bærebølge, der benyttes til at overføre farveinformationen.

Farvemætning

Angiver mængden af hvidt i et billede. Et 100% mættet billede indeholder ikke hvidt.

Farvesymbolik

Farver har traditionelt en betydning, f.eks.
sort = sorg og død
hvid = uskyld
rød = stærke følelser o.s.v.

Farvetemperatur

Mål på lysets temperatur fra den aktuelle lyskilde (K°= Kelvin). Laveste værdi indeholder rødere lys mens højeste værdi giver et blåligt lys. For at undgå forkert farvetemperatur må camcorderens hvidbalance tilpasses efter de lysforhold, hvilket sker automatisk på de fleste moderne apparater.
Se Kelvin grader.

Fast motion

Modsat effekt af slow motion. Med enkeltbilledoptagelse kan langsomme tidsforløb, der gengives ved normal hastighed, synes hurtige, f.eks. en blomst i udspring. Kan også betyde hurtig frem- og tilbagespoling med billede.
Se Intervaltimer.
Se Animation.

Fbas-signal

Det komplette videosignal bestående af farvesignal, billedsignal, slukkesignal og synkrosignal.
Se Composite.

Top

Field (delbillede)

Alle TV systemer benytter sig af fields for at undgå, at billedet flimrer når det vises på TV skærmen. I stedet for at vise 25 billeder (frames) hvert sekund, opdeles hvert billede i 2 fields. Dette foregår ved, at den første field indeholder informationerne fra linier med et ulige nummer, altså 1,3,5 osv., og det andet field indeholder informationerne fra linier med lige numre 2,4,6 osv.. På skærmen vises der således 50 fields pr. sekund, og billedet virker roligt. denne proces kaldes interlaced scanning og benyttes som nævnt på TV skærme, men ikke på computerskærme, hvor billedet typisk opdateres mere end 70 gange i sekundet.

Filmscanner

Udstyr til overspilning af film til video. F.eks. 8 og 16 mm. smalfilm.

Filter

Optiske tilsatser, der kan monteres i objektivets filtergevind. Gør det muligt at skabe forskellige effekter ved hjælp af livet.
Se Coatning
Se HTMC-coatning

Filtergevind

Skruegevind på objektivet, hvormed man kan fæstne filtre, modlysblænder eller forsatsobjektiver m.m.

4.43MHz

Frekvensen af den farvebærebølge (subcarrier) der indeholder information om farvetone og farvemætning i et PAL signal. Den helt nøjagtige frekvens er: 4.43361875 MHz+- 5Hz.

4fsc

Fire gange farvebærebølgens frekvens. 4fsc anvendes som sampling frekvens, når et videosignal skal digitaliseres. 4fsc svarer til 17.7 MHz.

4K

4K-oplsningen er rundt regnet en firdobling af antallet af pixel p aktuelle HD-TV. Betegnelsen 4K er en reference til billedets bredde: Cirka 4.00 pixel.
Se 4K

4:2:2

Det mest almindelige udtryk for et digitalt component videosignal. Specifikationerne for signalet er nedfældet i CCIR601 normen. 4:2:2 angiver forholdet mellem sampling frekvensen for luminance (Y) signalet og de to farvekanaler (R-Y) og (B-Y). For hver fire luminance samples er der to samples til hver af de to farvekanaler.


4:2:2:4

Er det samme som 4:2:2 med tillæg af en ekstra key kanal, der bliver samplet fire gange.

4:4:4

Samme som 4:2:2 bortset fra at de to farvekanaler bliver samplet med samme frekvens som luminance signalet.

Top

4:4:4:4

Samme som 4:2:2:4 - her bliver alle kanaler samplet med samme frekvens.

FireWire

Et digitalt stik (IEE1394) der forbindes til et videokort i en PC. Det samme som SONY's (iLink)


Fixfokus

Betyder fast afstandsindstilling. Et fixfokus-objektiv er indstillet på en bestemt afstand, der giver en gunstig skarphedsdybde i forhold til brændvidden, så det dækker så stort et afstandsområde som muligt. Men også camcorderens zoomobjektiver har en til fixfokus svarende standardindstilling, der ofte er markeret på afstands- og brændviddeskalaerne.
Se Skarphedsdybde.

Fjernbetjening

Linietal og frekvens, d.v.s. antal halvbilleder pr. sekund. I Europa benyttes PAL-standard med 625 linier og 50 halvbilleder pr. sekund= 50 Hz.

Fjernsynsstandard

Er god at have når man bruger kameraet som afspiller, eller bruger stativ til kameraet.

Flash back

Et spring lynhurtigt tilbage i tiden f.eks. for at give et resumé eller en erindring.

Flash forward

Et lynhurtigt spring frem i tiden. F.eks. for at foregribe noget, pege på et problem eller et forhold handlingen kommer frem til.

Fluideeffekt

Stativ-panoramahoved med olielejer til blød panorering (horisontalt) og tiltning (vertikalt).

Flyvende slettehoved

Slettehovederne er monteret på den roterende videotromle. En finesse der giver usynlige klip mellem forskellige optagelser.

Fokusering

Afstandsindstilling af objektivet for at sikre skarpe billeder. Kan være manuel eller automatisk (autofokus). Da skarphedsdybden er snæverst ved lang brændvidde, bliver fokuseringen nøjagtigst ved at benytte længste tele som "målkikkert" til manuel fokusering.
Se Skarphedsdybde..

Fon

Enhed for lydstyrke. 1 fon er den mindste forskel i lydstyrke, som det menneskelige øre kan opfatte. Smertegrænsen ligger ved omkring 120 fon.

Formater

Der findes flere forskellige formater og hukommelsestyper. Video8, HI8, Digital8, VHS, SVHS, DV, Mini DV, DVD, HD, AVCHD, SD, SDHC

Top

Forstærkning

Forøgelse af signalstyrken, (engelsk "gain") udtrykkes som regel i decibel (dB). Normalt forstærkes også støjen samtidig, men i en "enhancer" er der mulighed for at bearbejde signalet på forskellige måder samtidig med forstærkningen.
Se enchancer.

Forsatslinser

Løse linser til at skrue fast foran kameraets objektiv.
Se Nærlinser.

Fortekster

Videoens titel samt oplysning om producent og forfatter der normalt indleder et program.

Footage

Originalbånd eller masterbånd. Det engelske ord for uredigerede bånd. I gamle dage opmålte man længden af en film i fod. En fod er 12 tommer = 30,48 cm.

Fps

"Frames Per Second" Video udgøres af stillestående billeder eller rammer ('frames') der vises på skærmen hurtigt efter hinanden. For at bevægelsen skal fremstå helt flydende, skal du bruge mindst 20 rammer pr. sekund.
Se Frame>
Se fuld bevægelsesvideo.

Frame

Et helt videobillede. En spillefilm består af et antal billeder, som skifter meget hurtigt. Hvert billede kaldes en frame. Jo flere frames, der vises i sekundet, jo finere og mere glidende bliver bevægelsen. Målet frames pr. sekund forkortes typisk med fps.
Se Field

Frame Capture

En video sekvens lægges ind på computerens harddisk, ved hjælp af et specielt videokort og program.

Frame Grabber

Et videobillede lægges via et specielt apparat ind på computeren.

Frame rate

Antal billeder pr. tidsenhed.

Frekvens

Målet på antallet af elektromagnetiske svingninger pr. sekund (målt i Hertz). Vore TV-apparater har en billedvekslings frekvens på 50 delbilleder pr. sekund.

Frekvensområde

Kaldes også frekvensgang og betegner det lydsvingningsområde, der kan overføres af audio- eller videoapparater, højttalere, mikrofoner osv. Ifølge DIN HiFi normen 45.500 skal dette "overføringsområde" ligge på mellem 40 Hz og 16 Hz ved HiFi apparater.

Top

Frontal optagelse

En optagelse af et motiv, der bevæger sig direkte imod eller væk fra kameraet. Kan bruges til at ændre en scenes bevægelsesretning uden at bryde kontinuiteten i handlingen. Kan klippes ind mellem to optagelser, som er taget fra hver sin side af bevægelseslinien. Kaldes på engelsk "Buffer shot".
Se Bevægelseslinien.

Frosset billede

Et fastholdt billede - kan bruges under redigeringen.

Frøperspektiv

Eller fiskeperspektiv: Billedkomposition, hvor motivet ses nedefra.

Fugleperspektiv

Billedkomposition, hvor motivet ses oppefra.

Fuld bevægelsesvideo

Defineres i PAL systemet som video der kører med 25 fps.

Fuldformat

Skulderstøttet camcorder til standard VHS og S-VHS kassetter for op til 4 timers optagelse.

Fuld HD

1080p er den forkortede betegnelse for en kategori af HDTV videoformat. Antallet 1080 henviser til de 1.080 linjer i den vertikale opløsning (dvs. 1.080 vandrette linjer), mens bogstavet p står for progressive scan (dvs. billedet er ikke interlaced). Udtrykket passer normalt til et widescreen skærmformat på 16:9, der indebærer en horisontal opløsning på 1.920 pixels. Det skaber en skærmopløsning på i alt 1920 × 1080. Billeopdateringen kan enten være ubeskrevet eller specificeret med bogstavet p (eller i) efterfulgt af en talstørrelse, som f.eks. 1080p30, der betyder, at skærmen kan vise 30 nye billeder i sekundet, eller 1080i60, svarende til 60 halvbilleder per sekund.

Brugen af betegnelserne 1080p og det nært beslægtede 1080i ved omtale af forbrugerprodukter kan dække over en række forskelligheder. For eksempel kan videoudstyr opskaleres til 1080p ved, at man lader et materiale i lavere opløsning blive omformateret til en højere skærmopløsning. Det derved dannede billede vil ikke nå samme kvalitet som billeder, der stammer fra ægte 1080p kildemateriale og bliver vist på en 1080p-kompatibel skærm. Udstyr, der kun kan vise 720p eller 720i, er faktisk ikke i stand til at vise billedmateriale i 1080p- eller 1080i-kvalitet, når der bruges fuld opløsning. Derfor medfører den slags materiale almindeligvis, at udstyret skal nedskaleres til materialets lavere niveau.

Man bruger undertiden udtrykket "ægte 1080p" for at henvise til udstyr, der kan vise 1080p i fuld kvalitet. Et 1080p billede med en vandret opløsning (pr. linje), der svarer til den såkaldte "2K digitale biograf teknologi", kaldes i marketingmaterialer ofte for "Full HD".


Fuldskærmsvideo

Defineres i PAL systemet som en billedstørrelse på 768 x 576 pixler - ikke inklusive tomme linier og sync-signaler.

Fyldlys

Bruges til udfyldning af mørke dele i motivet, enten skarpe skygger i solskin, eller indendørs, hvor fyldlyset ofte vil være indirekte fra en lampe rettet mod loftet eller lignende, til udfyldning af de skyggepartier, der opstår i forbindelse med andet lampelys, f.eks. føringslyset.
Se Føringslys.

Føringslys

Dominerer alle andre lyskilder og vil som regel være frontallys omtrent fra kameraets retning. En videolampe monteret direkte på camcorderen vil altid være rettet direkte mod motivet som hovedlys.

Top


G

Galge

Stativ til ophængning af mikrofon så den kan flyttes mod lydkilden, men holdes uden for billedet.
Se Boom

Gain-up

Ved indendørs- og natoptagelser kan man på de fleste camcordere få mere lys på optagelserne ved at 'gaine up'. Ved normale dagslysoptagelser er tallet 0 dB, men ved natoptagelser +6 dB. Ulempen ved at forstærke lysintensiteten er at man får kornede og uskarpe billeder.
Se Forstærkning.
Se Gain-kontrol.
Se Gain tabel.

Gain-kontrol

Bruges under dårlige lysforhold for at øge camcorderens følsomhed elektronisk. Giver kornede, men nogenlunde acceptable resultater. På camcorderen kan funktionen være benævnt "Low light"
Se Gain tabel.

Genlock

Et elektronisk kredsløb, der afgiver et fælles, fastlåsende synkroniseringssignal til flere videokameraer og andre videosignaler, så der frit kan "klippes" mellem dem - uden elektroniske forstyrrelser. Kredsløbet kan også tilsluttes visse computere, så disse signaler kan blandes med videosignalerne.

Gennemsigtighed

Tekster med gennemsigtig baggrund, så man kan se filmbillederne bag dem.

Gennemtegning

Detaljer i mørke partier. I video er skygger tilbøjelige til at blive for mørke, f.eks. så de mod en lys baggrund står som silhuetter, fordi gradationsomfanget er begrænset i video. Gennemtegnede skygger opnås bedst ved at bruge fyldlys.
Se Fyldlys.
Se Kontrastomfang.

Generation

Originaloptagelsen kaldes 1. generation, den første kopi 2. generation og en kopi af kopien for 3. generation. Gengivelsen bliver dårligere for hver gang.

Ghostless-filtre

En interessant variant af UV- eller Skylight-filtrene, der altid bør sidde på objektivet. I modsætning til almindelige filtres planparallelle flader har denne type ganske vist parallelt slebne, men krumme flader. Det giver visse fordele i bestemte optagelsessituationer frem for konventionelle planfiltre:

Ved optagelse mod lyset og af direkte lyskilder (eller skinnende højlys) kan der indenfor kameraets optiske system, hvortil også filtret hører, optræde reflekser, der ses på billederne. Men benyttes et Ghostless-filter, reflekteres dette genskær bort, udenfor billedplanet. Derved undgås de såkaldte 'spøgelsesbilleder'.

Objektivets afbildningsegenskaber i kritiske situationer bevares fuldt ud.


Top

Gif

Filefternavn på grafikfiler, der ofte benyttes i sammenhæng med Internet. Gif filer benytter 256 farver

Gigabite (Gb)

Størrelse på harddisk, der svarer til 1024 Megabyte (Mb).

GOP

Group of Pictures - som henviser til MPEG komprimering og fortæller hvor mange billeder (P og B type) der er tilkoblet en I-frame. HDV benytter såkaldt "Long-GOP" med 6 eller 15 frames. Jo færre frames der er i en GOP des lettere er det at redigere videoen. I-Frame Only har en GOP-længde på 1 frame og er derfor meget nem at redigere, men filstørrelsen er til gengæld også noget større.
Samtidig er det også sådan, at jo kortere GOP des bedre kvalitet ved billeder i bevægelse.

GPU

Graphics Processing Unit. En mikroprocessor med indbyggede funktioner til håndtering af 3D-grafik mere effektivt end en CPU (central processing unit).

Grafik

Skilte og tegninger der kan optages på video.

Gråfilter

"Neutral density" (ND) filter. Et gråt filter, der reducerer lysmængden fra et stærkt belyst motiv uden at ændre ved selve farvebalancen. Reducerer også dybdeskarpheden, da blænden ændres.

Gyldent snit

Et klassisk begreb indenfor billedkomposition til harmonisk placering af billedelementer. Groft sagt opnås det gyldne snit ved opdeling af en billedflade i een trediedel til to trediedele, så den korte del forholder sig til den længere som den længere til summen af begge dele.

Top


H

Halogenlampe

Kraftig men alligevel kompakt lampe med farvetemperatur på ca. 3.200 °. Dette indebærer at den uden problemer kan anvendes i rum, der er oplyst med almindelige glødelamper (2.800 °).

Halvbillede

TV og video arbejder med 25 billeder pr. sekund delt i 50 halvbilleder. Det ene halvbillede indeholder de lige, det andet de ulige linier, hvorved flimmereffekten reduceres.

Halvtotal

Billedudsnit, der omfatter en relativt stor del af motivet.

Handles

Ekstra frames der ligger udenfor det interval, der angives af In og Out punktet.

Hardware

Forskellige dele, som computeren er sammensat af. Det kan f.eks. være et grafikkort, en harddisk eller et videoredigeringskort.

Hard disk

En hard disk er et stort internt magnetpladelager, hvor alle data, programmer og systemfiler bliver lagret.

Hard disk redigering

Redigering af video på en computer. Video spilles fra et videokamera eller -båndoptager ind på computerens harddisk, hvor det redigeres efter ønske. Harddiskredigering kan være at sammensætte de forskellige billedstumper i den ønskede rækkefølge, indsætte start- og sluttekster samt at tilføje kommentarer og musik til videoen.

HDCAM

Er Sony's format til at optage HD video. HDCAM optager med en data-rate på 140Mb/s (plus 4 audio kanaler = 185Mb/s).

HDCAM SR

Fra Sony kan optage enten 4:4:4 RGB eller 4:2:2 med en data-rate på 440Mb/s. Det benytter en MPEG-4 I-frame only kompression og optager på ½-tommers bånd. Ud over 440Mb/s data-rate kan den optage med 880Mb/s.
HDCAM SR er nok den højeste kvalitet af HD båndsystem man får.

HDMI

HDMI er den nyeste standard inden for overførsel af video og lyd signaler. Et HDMI kabel gør det muligt at overføre både billede i fuld HD format og lyden i digital surround sound 100 % digitalt imellem f.eks en DVD afspiller og et TV.

Se Hvad er HDMI


HDTV

"High Definition Tele Vision". Højkvalitets TV-system der bruger de nye digitale bredbåndssystemer. TV standard, som amerikanerne satser på som fremtidens bud på et nyt TV-system. Opløsningen er 1.200 x 800 pixels, hvilket gør, at signalet fylder seks gange mere end almindeligt fjernsyn. Den øgede datamængde gør, at man har valgt MPEG-2 som distributionssystem.
Se Fuld HD

HDV

er et "Low cost" system til at optage High Definition Video. HDV definerer video format og kompressionsmetode og det anvender DV og MiniDV bånd.
HDV definerer 2 standarder:
HDV1 som er 720p med GOP-6 og HDV2 som er 1080i med GOP-15 i MPEG-2 streams. Billedet til 1080i gemmes i en reduceret 1440x1080 størrelse med ændret pixel-aspekt forhold (ligesom anamorfisk SD).Se Anamorphisk.

Hertz

Enhed for svingninger pr. sekund (Hz) opkaldt efter fysikeren Hertz. 1000 Hz= 1 kHz.
Se Båndbredde.
Se Frekvens.
Se Frekvensområde.

HF-modulator

Omformer et videosignal til en højfrekvens bærebølge. Dermed kan videosignalet tilsluttes antenneindgangen på et Tv-apparat. Kaldes også RF-adapter.

Top

HF-signal

Højfrekvenssignal med overlejret bærebølge til kabel- eller trådløs overføring af fjernsynssignaler. Omformer et videosignal til en højfrekvens bærebølge. Dermed kan videosignalet tilsluttes antenneindgangen på et Tv-apparat.

High-band

Videosystem med stor båndbredde, f.eks. U-Matic.

High key

Billeder der er kendetegnet ved at de mest består af lyse partier.

High-resolution

TV-billede med højere opløsning samt målestok for bedste afbildnings egenskaber på visse forsatsobjektiver.

High-speed-shutter

Meget korte eksponeringstider (f.eks. 1/500 eller 1/1000 sekund) gennem elektronisk regulering. Derved opnås skarpe billeder af hurtige bevægelser, også ved gengivelse i slowmotion og enkeltbilleder.
Se Lukke hastighed.

HI-Z

Engelsk forkortelse for højohm.

Hi8

Ny, forbedret version af Video8 systemet, med højere billedkvalitet. Udviklet af SONY. Hi8 giver en opløsning på 400 horisontale linier.

Hi8 XR

Formatet, der har sat standarden for kompakte mål, driftsikkerhed, lang optagetid og økonomi. XR teknologien øger billedets opløsning til 440 linier.

Horisontal billedopløsning (resolution)

Antallet af linier, et videoformat er i stand til at opløse. VHS og video-8 giver 250 linier. Hi8 og S-VHS er i stand til at opløse 400 linier, og DV giver 500 liniers opløsning.

Top

Hosiden

4-polet tilslutning for S-VHS og Hi8 apparater til adskilt overføring af chrominans (C) og luminans (Y) signaler.
Se S-video. eller Super Video.

Hot spot

Spejling af blanke overflader. Generende, hvis det ikke ligefrem er villet.
Se Polarisationsfilter

Hovedlys

En lampe, der er opsat foran og lidt til siden for motivet. Det direkte lys på motivet.

HQ

"High Quality". Betegnelse for en bedre båndkvalitet til VHS.

HSB

"Hue-Saturation-Brightness".
 • Hue = Farvenuance.
 • Saturation = Farvemætning.
 • Brightness = Lysstyrke/luminans.

HTMC-coatning

"High Transmission Multi Coating". Står for filtre af bedste optiske glas, der er forsynet med en perfekt flerlagscoatning: Indtil 8 coatningslag er pådampet - 4 lag på hver side. Derved kan lyset uhindret trænge gennem begge filtrets glas/luftflader.
Billedernes skarphed, kontrast og farvemætning forbedres afgørende - og endelig hindres de uønskede reflektioner af spredt lys.

Huske effekt

Forekommer på Ni-cad batterier.
Se Memory Effect.


Hvidbalance

Elektronisk kredsløb i kameraet, der sørger for korrekt gengivelse af farverne i motivet under forskellige lysforhold. Hvidbalancen kan sættes til dags- eller kunstlys og indstilles derefter til de til en hver tid gældende lysforhold.

Det menneskelige øje er ikke velegnet til at bedømme farver objektivt. derfor må camcorderen have et sammenligningsgrundlag at indstille sig efter. Tidligere rettede man objektivet mod en ensartet hvid flade, men moderne camcordere har fået indkodet sammenligningsværdien som data i en mikrochip. Lyset, der falder gennem objektivet, analyseres så for farvetemperatur og sammenlignes med den indkodede værdi. Dominerer farveandelen af blåt eller rødt i lyset, kan det være nødvendigt at forskyde det neutrale hvidområde med et KR- eller KB-filter.
Se Farvetemperatur.


Højlys

Lyseste del af billede og motiv.


Top


I

IEEE1394

Kaldes af APPLE Fire Wire, mens SONY kalder det iLink. Det er en høj-hastighedsbus udviklet af Apple og Texas Instruments. Bruges bl.a. til at overføre digitale billeder fra video til video eller TV. IEEE 1394 standarden er fastlagt af det amerikanske Institute of Electrical and Electronical Engineers. Alle enheder med IEEE 1394 tilslutning skal uden problemer kunne forbindes i et indbyrdes netværk.

Generelt er IEEE-1394:

 • En hardware og software standard, der er i stand til at overføre data med op til 400 megabits pr. sekund.
 • En ren digital forbindelse mellem en computer og en perifer enhed, f.eks. et digitalt videokamera
 • En fysisk set lille enhed, der er billig
 • En enhed, der tillader, at sammenkoblingen foregår uden at slukke for apparaterne (tillader hot-plugging).

Se iLink.
Se Firewire.


IHQ

Båndtilpasningssystem fra AKAI.

i.LINK

En international standard for højhastigheds digital transmission (op til 400 Mbps). Den eneste eksisterende terminal, som kan overføre digitale video-, audio- og styresignaler i realtid.
Se Digital8.
Se FireWire

Ikke lineær redigering

Se Non Linear Editering.

Ikonografi

Optagelse af partier og udsnit af et fast billede. F.eks. et kort, et fotografi eller et maleri.

Image sensor

Se Billedsensor.

Impedans

Modstanden i et vekselstrømskredsløb. Beskrives også som "tilsyneladende modstand" i en strømkreds bestående af en spole "induktiviteten", en kondensator "kapaciteten" og en ohmsk modstand. Disse størrelser fører tilsammen til en bestemt modstandsværdi, der måles i ohm.

Inch

Se Tommer.

Indblænding

Ny information til originalbilledet, der indføjes under overspilningen, som regel i form af tekst.

Top

Indirekte lys

En form for lys, hvor lampen rettes mod en stor reflekterende flade (f.eks. en lys væg eller et hvidt loft), så lyset kastes tilbage mod motivet. Giver en blød, jævn belysning.

Indklipsbillede

Optagelse, der under en senere redigering, placeres ind i hovedhandlingen - enten for at "skjule" en ændring i kontinuiteten eller for at understrege en detalje i selve handlingen.

Indstilling

Enkeltoptagelse af et motiv. Optagelsens billedudsnit kan beskrives med begreber som total, halvnær og nær og typen med f.eks. frøperspektiv eller fugleperspektiv.

Infrared

Se IR.

Input

Indgang.

In punkt

Markerer hvor sekvensen skal begynde på tidslinien.
Se Out punkt

Inset

Et videoklip der fremstår i miniatureform og afspilles indeni eller oven på et andet klip.

Insert-klip

Indkopiering af billede og eller lyd i en allerede eksisterende film. Med insert kan f.eks. billedspring korrigeres, og optagelse af musikopførelser kan gøres mere afvekslende ved insert af andre scener til den fortløbende musik.

Integreret kredsløb (IC)

Yderst kompakte kredsløb og koblinger baseret på transistorteknik, kan f.eks. omfatte en hel forstærker.

Intra- og Interframe

Intra- og InterFrame kompression betyder at hver enkelt frame er komprimeret for sig selv og ikke er afhængig af andre frames for at kunne genskabes. Eksempel på Intra-Frame kompression er DV-AVI (og MPEG I-frames only). Sidste skud på stammen er AVC-Intra som er et MPEG-4/H.264 baseret codec.
Inter-Frame kompression henviser til kompression af frames i grupper hvor f.eks. 15 frames hænger sammen i såkaldte GOPs og er afhængige af hinanden for at kunne genskabes. Eksempel på Inter-Frame kompression er MPEG codec med GOP-15 og AVCHD.

Intraframe

Sammenligning af f.eks. pixels i en frame (et billede).

Top

Interface

Standardiseret ind-/udgang i elektronisk udstyr, der sikrer korrekt sammenkobling.

Interferens

To overlejrede svingninger, evt. ved påvirkning fra fremmede kilder, der forårsager billedforstyrrelse.

Interlaced

Sammeflettet, i video sammenhæng betyder det, at de to halvbilleder et TV billede består af bliver sammenflettet.

Intervaltimer

Særligt veludstyrede camcordere kan ved hjælp af en intervaltimer udføre automatiske halvsekund optagelser (12,5 enkeltbilleder) med 10,20 eller 60 sekunders mellemrum (intervaller). Det giver en fastmotion effekt, hvor en times optagelse gengives på 14,4 eller 7,2 eller 2,4 sekunder. Hvis camcorderens timer optages samtidig, kan dette kontrolleres og eventuelt bruges til dokumentation.

Invertering

Omkobling af signaler (f.eks. fra positiv til negativ).

IR

"Infrared" eller dansk infrarød. Bruges i fjernbetjeninger til trådløs overførsel af signaler. F.eks. sluk og tænd eller start og stop samt mange andre funktioner.

Iris

Irisblænde. En variabel ring af overlappende metalblade, der kontrollerer den lysmængde, der kommer gennem objektivet.

IRQ

"Interupt Request": Et nummer, der tildeles et stykke hardware, for at computeren kan identificere det.

Top


J

Jackstik

Enkel forbindelse på 2,5 eller 3,5 eller 6.3 mm. i diameter. Findes både i mono og stereo udgave.

J-cut

En redigering, hvor lyden begynder før videoen, det giver videoen en dramatisk introduktion. Også kendt som en lyd bly.
Se L.cut

Jitter

Synlige forstyrrelser på billedskærmen ved afspilning af videofilm, der kan skyldes ujævnheder på båndet.

JLIP

"Joint Level Interface & Protokol". Protokol til styring af camcorder og videobåndoptager . Specielt til redigering.

Jog-/shuttle-hjul

Et meget nyttigt redskab på videorecordere i forbindelse med redigering.
Med Jog-hjulet kan man fra stillbillede rykke frem og tilbage med et billede ad gangen. Shuttle-hjulet styrer billedsøgning frem/tilbage med variabel hastighed.

JPEG

"Joint Photographic Experts Group". Standard for komprimering af digitale billeddata. Filerne får efternavnet JPG og er komprimerede. graden af komprimering kan vælges på en skala 1-100, hvor 1 giver den bedste kvalitet. selv om kompressionen er destruktiv, er billedkvaliteten god. Filformatet er oprindeligt udviklet til enkeltbilleder, men benyttes ofte i en modificeret form M-JPEG i videoredigering.

Jump cut

Se Springklip.

JVC

Forkortelse for Japan Victor Company..

Top


K

Kabel-TV

Fordeling og modtagelse af radio og TV-programmer over et kabelnet af kobber- eller glasfiberledninger.

Kamera/recorder

Udtrykket bruges ligesom udtrykket "kamera/optager" af og til på dansk i stedet for ordet camcorder.

Kameraposition

Kameraets højde, afstand og vinkel i forhold til det der skal optages, giver meget forskellige virkninger.

Kameravinkel

Vinklen mellem kamera og motiv er meget afgørende for hvordan billedet opfattes.

Kamfilter

Giver en bedre adskillelse mellem billedsignalets sort/hvid- og farvedele. Optimerer billedkvaliteten.

Kantlys

Placering af en lampe bag et motiv for at trække dets kontur op.

Kapstan

Motordreven drivaksel til båndtransport i en recorder.

Karaktergenerator

Se Tekstgenerator.

Katodestrålerør

Ældre betegnelse for elektronrør, hvortil også TV-modtageres billedrør hører.

Kelvin grader (K°)

Lysets farver bliver målt i Kelvin.
 • Stearinlys: 1.900 K°
 • Almindelige glødelamper: 2.600-2.900 K°
 • Fotolamper, Wolfram: 3.200 K°
 • Fotolamper, Halogen: 3.400 K°
 • Solnedgang: 2.000-3.000 K°
 • Lysstofrør: 3.500-6.500 K°
 • Sollys midt på dagen: 5.000-5.400 K°
 • Sol med lette skyer: 5.000-5.400 K°
 • Overskyet himmel: 8.000 K°
 • Klar himmel, mod nord: 10.000-20.000 K°

Se Farvetemperatur..


Top

Key-effekt

Metode til indsættelse af een del af motivet i et andet. En optagelse af en mand på blå baggrund kan f.eks. ændres så manden fremstår på en ny baggrund, f.eks. et bybillede. Kræver en speciel effektgenerator. Eller computer.

Keyframe

I redigeringssammenhæng er en keyframe (nøglebillede) en frame, hvor man har defineret nogle helt præcise værdier på eksempelvis størrelse, placering, filter effekt eller andet, og så vil redigeringsprogrammet selv beregne ændringerne fra den ene keyframe til den anden.
I komprimeringssammenhæng er en keyframe, et billede der er i en lidt højere billedkvalitet end de omkringliggende billeder.

Keying

Selve processen med at gøre noget gennemsigtigt / transparent.

Kinotek

Samling af film- og videoproduktioner.
se http://www.dfv.dk

Klip ind

For at indsætte en scene, bruger man betegnelsen klip ind (det samme som cut in eller edit in).
Se Redigering.

Klipning

Se Redigering.

Klip-i-kamera

At optage scener og sekvenser i den rækkefølge, som man ønsker dem i det endelige program. D.v.s. at man redigerer, mens man optager.

Klipliste

Kliplisten indeholder de scener man har udvalgt fra redigeringslisten. Det vil sige de scener man skal bruge til den endelige videofilm.

Klippecomputer

Apparat til overspilning af en videofilm, idet udvalgte scener kan arrangeres i ønsket rækkefølge, scener kan ombyttes, gentages eller slettes. Forbindes med en afspiller (Player) og en videorecorder til optagelse og styrer dem begge.

Klippemanus

Et manuskript der angiver hvad der skal med fra originaloptagelserne til det færdige resultat.
Se Klipliste

Klip ud

Når man afslutter en scene, bruger man betegnelsen klip ud (det samme som cut out eller edit out).
Se Redigering.

Top

Klirfaktor

Mål for forvrængning, der påvirker lydspændingen i en lydbåndsoptager.

Knaphulsmikrofon

Lille mikrofon der f.eks. gør det muligt at optage interviews uden at mikrofonen ses demonstrativt i billedet.

Koaxial-kabel

Et afskærmet kabel så det kan overføre billede og lyd. Også kaldet Antennekabel.

Komethaler

Efterslæb på billederne. Et fænomen der viste sig ved brugen af ældre kameraer. Det var kameraer der var bestykket med tv-rør. På nye digitale kameraer er der ikke nogen form for efterslæb.

Kompatibilitet

Forenelighed mellem forskellige (video) systemers tekniske standarder. F.eks. mellem forskellige landes transmissionssystemer eller båndformater. Kan forbindes eller anvendes i samme opsætning uden at indvirke uheldigt, skadeligt eller i yderste konsekvens ødelæggende på apparaturet eller lyd-/video-signaler.

Kompendium

En bælgforsats til camcordere, der placeres, så den kan fungere som en effektiv modlysblænde ved forskellige brændvidder, når bælgens udtræk justeres til hver billedvinkel. Forreste og/ eller bageste bælgramme har desuden slæder til forskellige maskeblændere eller indrammede filterfolier.

Komponentsignal

Ved at adskille videosignalet i komponenterne farve og lysintensitet til highband systemerne kan de ikke påvirke eller forstyrre hinanden.
Se Hi8.
Se S-VHS.

Komposition

Opbygning af billedet. Et resultat af kameraets opstilling og indstilling.
Se Det gyldne snit

Komprimeringsfaktor

En komprimeringsfaktor er et tal, der fortæller hvor meget et billede er blevet komprimeret. DV komprimeringsfaktoren er 5:1, hvilket betyder, at hvert sekund video kræver ca. 3,6 MB plads på harddisken.

Kondensatormikrofon

En lydmembran sammen med en indtilliggende metalplade udgør en kondensator, hvis kapacitet anpasses efter hvordan svingningerne forandres. På den måde opstår signalet til indspilningsdelen. Afhængig af den måde elektrodens polarisering frembringes på, taler man om HF-, LF- og Electret-kondensatormikrofoner. Electret-princippet giver mulighed for at producere mikrofoner af høj kvalitet til en forholdsvis rimelig pris.

Kontinuitet

Sikrer overensstemmelse fra scene til scene i en række af optagelser. Vigtigst er overensstemmelse i blikretning og bevægelsesretning, men også sammenhæng i lyssætning, beklædning, make-up og rekvisitter har stor betydning. Ofte bruges også det engelske ord Continuity.
Se Blikretning.
Se Bevægelsesretning.

Kontrastomfang

Forskellen mellem lyse og mørke partier. Høj kontrast betyder stor forskel mellem lyst og mørkt i billedet. Videoudstyr har et lavere kontrastomfang end foto og film.

Top

Kontrolspor

Kæde af impulser, der indkodes på videobåndet under optagelsen - sædvanligvis langs kanten af båndet. Sikrer at ind- og afspillehastigheden er den samme.

Kontrolmonitor
Se Monitor.

Konturskarphed

Kantskarpheden i et TV-billede. Hvis objektkanterne er udflydende, er konturskarpheden for svag. Virker kanterne flossede, må konturskarpheden dæmpes. Korrektion af konturskarphed kan foretages ved efterbehandling under overspilningen.

Kopi

Duplikat af en optagelse gennem overspilning.

Korrektions-filter

Det menneskelige øje har evnen til straks at tilpasse sig de mest forskelligartede lys- og belysningsforhold. Fotografiske film og videochip har derimod ikke denne tilpasningsmulighed. De er afstemt til en vis farvetemperatur og reagerer forskelligt på forskellige lyskilder.

Så hvis lyset ved en optagelse har en anden farvetemperatur, end filmmaterialet er beregnet til, bliver farverne forkerte. For at opnå naturtro farver må man da anvende passende filtre.

Hvilken slags filtre, der kræves, afhænger af den benyttede type medie.
Se KR
Se KB


Kravletekst

Tekst der bevæger sig fra venstre til højre eller omvendt.Kan laves i en tekstgenerator eller computer.
Se crawl.

Kuglekarakteristik

Mikrofon, der opfanger lyde fra alle sider. I camcorder-sammenhæng altid en løs mikrofon.

Top

Kunstlys

Lys fra glødelamper med en farvetemperatur på ca. 3200 °. (Kelvin-grader).

Køllekarakteristik

Se Supernyre-karakteristik.

Køreoptagelse

Man skelner mellem ægte køreoptagelse (f.eks. fra en bil eller stativvogn= dolly) og den simulerede gennem ændring af objektivets brændvidde under zoomning. Hvis man f.eks. filmer en Allé under ægte køreoptagelse, er det tydeligt under gengivelsen, at man kommer fobi træerne ved billedranden, og skarphedsdybden flyttes fremad, samtidig med at perspektivet ændres naturligt. Ved uægte køreoptagelse under zoomning mod tele ændres kun afbildningsforholdet mod et stadig snævrere udsnit fra samme standpunkt og med tiltagende fladt kikkertperspektiv.
Se Dolly.

Top


L

Lan-C

SONY's sprog til seriel datakommunikation mellem camcorder, videorecorder og evt. styringsenheder.
Benyttes også i forbindelse med justering og fejlfinding på camcordere.

Laser disk

Plade med digital registrering af billed- og lydinformation, som aflæses med en laser.
Systemet giver høj gengivelseskvalitet.

Laser Link

Et trådløst transmissionssystem der kobler SONY camcordere til TV-apparatet.

LCD

"Liquid Crystal Display". En videoskærm med lav driftspænding der er egnet til brug i forbindelse med batteridrevet udstyr.

L-cut

En redigering, hvor videoen slutter før lyden, det fungerer som en subtil overgang fra en scene til den næste. For at udføre et L-klip i Tidslinie-vinduet, skal du holde Alt-tasten nede og trække den højre kant af videoen til venstre, resultatet ligner bogstavet L.
Se J-cut

Lineært indgangssignal

Analogt indgangssignal.

Lineær redigering

Kopiering fra en video til en anden. Her kopieres direkte over på et nyt bånd.
Se også Non linear editering.

Liniesystem

TV-billedets opdeling i rasterpunkter. I Europa er standard 625 linier med 833 billedpunkter.

Lithium-ion

Batteritype der bruges i de fleste nyere elektroniske apparater. Det har en god styrke i forhold til sin vægt, og det betyder at batteriet kan være ret lille. Det er den dyreste batteritype til almindelig brug. Denne batteritype har ingen memoryeffect
Se InfoLITHIUM.

Top

Live-optagelse, Live sound

Se Original.

Location

Betegnelse for en reel lokalitet som er fundet egnet til en videooptagelse. I modsætning til studieoptagelse.

Log

En beskrivelse af de sekvenser der skal overføres fra videobånd til computer.

Loop-udgang

Udgang, hvor signalet går ubearbejdet igennem.

Loosless

Engelsk for Databevarende komprimering. Et udtryk der bruges i forbindelse med billedkomprimering, og det betyder at billedet efter en dekomprimering matematisk er det samme som det originale billede og altså ikke har ændret kvalitet.

Longplay (LP)

På mange camcordere kan man vælge mellem SP (Standardplay) og LP (Longplay). Longplay giver dobbelt spilletid på videobåndet. F.eks. 90 minutter bliver 180 minutter. Men billedkvaliteten bliver dårligere.

Low key

Billeder der er kendetegnet ved at bestå mest af mørke partier.

Low-light kontrol

Se Gain Control.

LP

for Long Play.
Se Long Play.

Lukke hastighed

Normal lukke hastighed er 1/50 sekund i PAL, da der er 50 halvbilleder pr. sekund. Men man kan benytte en hurtigere lukke hastighed, hvis filmen f.eks. skal vises i slow motion eller man skal bruge still-billeder derfra. Derved undgås den "udtværing" der når at ske i løbet af 1/50 sekund. Hvis der er for lidt lys til at fotografere ordentligt kan man gå den anden vej og benytte en langsom lukker.

Luma-signal

Luminanssignal, lysstyrkesignal. Sort/hvid signalet

Top

Lumen

Se Lux.

Luminans

Betegnelse for den sort/hvide del af et videosignal.

Luminans-key

Teknik, hvor et bestemt luminansniveau i et videobillede erstattes af et andet videobillede.

Lux

Angiver videokameraets lysfølsomhed. Luxtallet angiver mulige lys, der giver et acceptabelt (om end kornet og farveløst) billede. De nyeste camcordere har en lysfølsomhed helt ned til 1 lux. 10 lux svarer til at man oplyser et ansigt på kort afstand med et stearinlys. Stærkt sollys udendørs ved middagstid, svarer til 100.000 lux. Camcordere kræver minimum omkring 50 lux for at give acceptabel billedkvalitet. Fabrikanterne lover en meget højere lysfølsomhed - til tider under 1 lux. Der er dog stor forskel på at kunne skelne noget uden farver eller at have et brugbart billede med farver. De fleste fabrikanter angiver 5.000 lux som anbefalet minimumsbelysning.
 • Stearinlys på ca. 20 cm. afstand ca. 10 Lux
 • Gadebelysning efter mørkets frembrud ca. 150-200 Lux
 • Bibliotek, kontor eller lign. ca. 400-500 Lux
 • Disk i forretning ca. 500-700 Lux
 • Klar himmel en time før solnedgang ca. 1.000 Lux
 • 2 tusindwatts lamper på ca. 2-3 m. afstand ca. 1.400-1.600 Lux
 • Overskyet himmel en time efter solopgang ca. 2.000 Lux
 • Ved vindue om eftermiddagen ca. 3.500 Lux
 • Skyet himmel kl. 10 om formiddagen ca. 25.000 Lux
 • Klar himmel kl. 15 om eftermiddagen ca. 35.000 Lux
 • Klar himmel kl. 10 om formiddagen ca. 65.000 Lux
 • Klar himmel midt på dagen i solskin ca. 100.000 Lux

Lydmixer

Styrepult, der gør det muligt at blande lydsignaler fra mere end én lydkilde sammen til et samlet lydbillede.

Lydmontage

Sammensætning af lyd - af reallyd (hvor lydkilden ses på billedet) o effektlyd (hvor lydkilden er usynlig) f.eks. underlægningsmusik eller speak (indtalte kommentarer).

Lydstøj

Enhver forstyrrelse af videosignalet. Kan fremtræde som susen eller brummen på lydsporet.

Lys

Synlige elektromagnetiske svingninger fra 380 - 780 nm.

Lysstyrke

Sammenhæng mellem et objektivs brændvidde og blænderåbningen. Jo lavere tal, desto større åbning. Dermed gives der større mulighed ved lavere lysforhold, at opnå et bedre resultat.

Lystæthed

Lysintensitet for en bestemt fladeenhed, måles i candela/cm² eller apostilb (asb).

Top


M

Macroblocking

Hvis bitraten er for lav, vil Macroblocking vise sig som tydelige firkanter i billedet, og specielt hvis der er meget bevægelse, vil MPEG-komprimeringen nemt komme til at tabe pusten. Man må enten encode filmen igen med en højere bitrate eller leve med lidt macroblocking her og der, for så til gengæld at spare plads på harddisken.
Se Bitrate

Macrovision

Et kodesystem til analog video. Bruges på kommercielle videobånd for at forhindre at de kopieres.

Magnetbånd

Folie af PVC eller lignende materiale med en stærkt magnetiserbar hinde. F.eks. jernoxid, kromoxid etc. Optager informationer i form af billeder, lyddata, kontrol- eller styreinformationer.

Makro

Nærområde med afbildning i forholdet 1:1 (naturlig størrelse) eller større. Mange zoomobjektiver har en speciel makroindstilling til udvidelse fra det normale indstillingsområde (f.eks. 1 m.) til ekstremt kort afstand. Som regel er makroeffekten bundet til vidvinkel indstillingen. Målet for makroeffekten er afbildningsforholdet. 1:1 er således målet for afbildning i naturlig størrelse, 10:1 for afbildning i en tiendedel af naturlig størrelse. Afhængigheden af den korteste vidvinkel indstilling kræver meget kort optageafstand for at opnå et virkningsfuldt afbildningsforhold. Derfor er nær-forsatslinser på ingen måde overflødige selv ved zoomobjektiver med makroindstilling. de sikrer en betydelig større optagelsesafstand (kamera/objektafstand), der respekterer sommerfugles og andre insekters flugtdistancer. Desuden bliver det da meget lettere at belyse motivet uden at skygge ind over det. Brug af stativ er obligatorisk ved makrooptagelse.
Se afbildningsforhold.

Makroobjektiv

Se nærlinse.

Manus

Det samme som manuskript og drejebog der i rækkefølge angiver alle indstillinger m.h.t. billede, kamera og lyd m.m.

Maskeblænder

Sorte kartoner, der er udstanset i passende faconer, anbringes foran objektivet og kan f.eks. illudere nøglehul, kikkerteffekt, vinduesramme osv. Kan også opnås elektronisk ved overspilning med specieludstyr.
Se Wipe.

Master

Betegnelse for et apparat, som kontrollerer et andet - slaven.
F.eks. i en opstilling med player og recorder forbundet med et styrekabel.

Masterbånd

Videobånd med originaloptagelser. I video bibeholdes originalen altid uændret. Klipning og anden efterbehandling foregår elektronisk ved overspilning på nyt bånd, som regel fra camcorder til en videorecorder.

Matte

Et ensfarvet billede, der dels bruges som baggrundsfarve, og dels til keying af videosekvens.

Matrix-omkobler

Aktiv (= med indbygget forstærkning) omkoblingsenhed. Flere forskellige signalkilder kan tilsluttes og fordeles til forskellige monitorer ved tryk på knap.

Top

MB

"MegaByte".
Se MegaByte.

Mb

Megabit.
Se MegaByte.
Se Bit.
Se Byte.

Medlys

Lyset foran motivet så motivet belyses rigeligt.

Medpanorering

Et motiv i bevægelse følges med kameraet under optagelsen, som regel på fri hånd. Et eksempel er bilvæddeløb.

MegaByte

En MegaByte er 1.024 kilobyte eller 1,048.576 bytes.

Megahertz


Se MHz.

Memory

Engelsk for Hukommelse. Hukommelsen i en computer kaldes hard disk eller udvidelsen i form af RAM hukommelse. Hard disken opbevarer alle de data der er nødvendige for at computeren kan fungere. RAM (Random Access Memory) er et arbejdslager, hvor der oplagres de data, som computeren i arbejdsøjeblikket bruger.
Se RAM

Memory Effect

Normalt, når et batteri bruges i et videokamera, bliver det ikke brugt helt op.
Derfor genoplades batterier til et videokamera ofte til 'fuld opladning' efter kort brug.
Denne procedure frembringer "Memory Effect" i batteriet.
Det betyder, at et fuldt opladet, brugbart batteri får en ringe evne til at afgive sin kraft, på ganske kort tid, selv om batteriet stadig har tilstrækkelig kraft i sig.
Batteriet 'husker' ganske enkelt hvor meget 'ny strøm' der er puttet i det, og afgiver 'kun' denne nye mængde. Ved at aflade batteriet fuldt ud, fjerner man derved den indkodede "Memory Effect" og genopbygger batteriet til sin normale ydeevne ved fuld opladning.
Se videobatterier.

Memory Stick Pro Duo

Memory Stick Pro Duo er et hukommelseskort som kun bruges i Sonys produkter. Langt de fleste Sony digital kameraer kan bl.a. bruge Memory Stick Pro Duo, dog er der mange nyere Sony kameraer der også er begyndt at bruge SD kort.
Se SD kort.

Menu

En liste over indstillinger der er tilgængelige i nogle camcorders søgere.


MHz

Står for megahertz. En måleenhed der måler klokfrekvensen på et tidssignal der er lig med 1.000.000 perioder pr. sekund. Jo højere tallet er, desto hurtigere er den klokke der skaber signalet.

Top

Mikrofon

I mikrofonen omsættes lydbølgerne til elektriske svingninger (vekselstrømme). Man skelner mellem kondensatormikrofoner, dynamiske mikrofoner og krystalmikrofoner.
Se Trykgradientmodtagere.

Mini DV

Del af DV-formatet. Mini DV bruger mindre bånd end DV og har derfor ikke plads til så lang tids spilletid. Derudover er Mini DV og DV identisk, ligesom VHS-C og VHS.

Mini Display Port

Indført i 2008, Mini DisplayPort (også kendt som MDP ) er en nedprioriteret version af den traditionelle display port designet til overførsel af lyd /video signal til en ekstern skærm ved hjælp af digital teknologi. Det er en industri-standard-forbindelse, som i øjeblikket er godkendt af Vesa.

Minijack

Bruges fortrinsvis til indspilning af lyd. Der findes forskellige tykkelser. Samt minijackstik til både mono og stereo.
Se Jackstik.

Mixerpult

Udstyr til mixning af lyd- og billedsignaler fra forskellige programkilder.

M-JPEG

"Motion Joint Picture Expert Group" er baseret på JPEG, men som navnet antyder, bruges det til video. M-JPEG formatet danner filer af typen AVI, der indeholder både billeder og lyd. Kompressionen kan som JPEG vælges på en skala fra 1-100.Dette format er meget benyttet af analoge videograbberkort, da M-JPEG er velegnet til videoredigering. Det kan komprimere op til fem gange uden synligt tab og seks til ti gange med noget tab af billedkvaliteten. Faktisk er DV-formatet, der er kendt fra de digitale camcordere, også en slags MJPEG-format, der komprimerer videostrømmen netop fem gange.
Se Datakomprimering.

Modlys

Optagelse mod lyset giver ofte en meget plastisk og virkningsfuld effekt.

Modlysblænde

Objektivtilbehør der skærmer linsen fra forstyrrende og ukontrolleret sidelys samt forhindre at reflekser opstår i det optiske system.
Se Kompendium.

Modlys kompensation

En manuel indstilling. som gør blændeåbningen større, når man optager i modlys, således at forgrunden eksponeres korrekt. På engelsk "Backlight Compensator" (BLC).

Top

Modstand W

Ohms'sk modstand (symbol: W) er et mål for elektrisk ledningsevne. Benyttes til at angive værdien af modstande, som er en væsentlig komponent i opbygningen af elektroniske kredsløb.
Se Ohm.

Modulationsstøj

På et optaget ("moduleret") bånd optræder over og under det registrerede signals frekvenser forstyrrelser, der opfattes som brus.

Monitor

TV-apparat til kontrol og gengivelse af videosignaler, oftest uden modtagerdel (tuner). Bruges som regel ved optagelserne og ved redigering.

Mono

Én kanal lydgengivelse.

Monolog

Enetale og indre monolog: billeder der skal vise hvad personen tænker.

Monotone

Enkelt farvet effekt. Som regel sort/hvid.

Montage

Redigering af forskellige optagelser.

Morphing

En effekt, hvor et billede gradvist omdannes til et andet. F.eks. kan en tiger forvandles til en ko i løbet af et par sekunder.

Mosaik

En effekt der opdeler billedet i en masse små felter.

Move

Overgang mellem to scener hvor den næste scene "flyver" ind over den foregående scene, mens den gradvist bliver større og til sidst overtager hele billedet.
Med passende udstyr er mulighederne utallige.

Top

MPEG

"Moving Picture Experts Group". Det er et videokomprimerings system der viser video i en højere kvalitet end 'Video for Windows'. Med MPEG er det muligt at komprimere billedstrømmen væsentligt mere end MJPEG, og uden synligt tab. Formatet er kendt fra Video-CD, DVD samt TV-stationernes transmissionsudstyr. MPEG er kort fortalt en metode, hvor hvert 12. eller 15. billede bliver JPEG-komprimeret og kaldt for I-billeder. De mellemliggende billeder bliver kun beskrevet som en forskel mellem I-billedet og de næste billeder i rækken. Herved kan man opnå en komprimering på hele 20-40 gange og bibeholde et pænt billede.
Se DCT.

MPEG-1

Benyttes til Video-CD med en fast kompressionsfaktor på ca. 1:100. MPEG-1 er designet til at levere video fra et 1x CD-drev eller T1-netværk. MPEG-1 bruger en videoopløsning på 352 x 240 pixels ved 30 billeder pr. sekund. Det giver en kvalitet der ligger lidt under en almindelig VCR-video. MPEG-1-filer kan afspilles på alle PC'er via et program.

MPEG-2

Benyttes til DVD med en variabel kompressionsfaktor på ca. 1:40. USA har udvidet MPEG-2 til også at kunne transmitere og gemme "High Definition TV" (HDTV). MPEG-2 standard kræver derimod en hardware-dekoder. MPEG-2 har opløsninger på 720 x 480 og 1280 x 720 ved 60 billeder pr. sekund, og med lyd i CD-kvalitet. Spillefilm komprimeres til et par gigabyte med MPEG-2, så de kan lagres på en enkelt DVD-ROM.

MPEG-4

Er en ny standard for videokomprimering til multimedia m.m.

MP3

Forkortelse for MPEG Audio Layer 3, som er standard for et digitalt lydformat til komprimering af lydfiler. Det anvendes f.eks. ved overføring af lydfiler over internet eller lagring i en computer.

Multicoatning

Flerlags-antirefleksbehandling af objektiver og filtre til forbedring af brillans og kontrast.

Musikeffekt

Modsat sinuseffekten kan musikeffekten ikke beregnes eksakt. Det drejer sig om resultatet af en måling på en forstærkers udgangseffekt under en kort musikoverføring.

MVMicro-bånd

Nyt Format fra SONY. båndkassetten til det nye format er 50% af den kendte mini-DV kassette. Det er bl.a. opnået ved en lavere båndhastighed. Til gengæld er man nødt til at bruge den kraftigere MPEG2-komprimering. Da MPEG2 arbejder med keyframes (komplette billeder) samt en stribe billeder, der kun beskrives ved ændringer i forhold til det forud liggende, ligger der et stillbillede som afslutning på hver optagelse for at få antallet af billeder til at gå op.

MXF

MXF er et Sony containerformat. Der kan indeholde f.eks. IMX 50 som er et format til SD video. Andre kan være HD EX som er MPEG-2 HD 35Mbps og HD422 som er MPEG-2 HD 50Mbps.

Top


N

Nanometer

En milliarddel meter (nm). Nano kommer af græsk og er 10 i minus 9. potens af grundenheden, i dette tilfælde meter.

ND-filter

"Neutral Density". Ved meget kraftigt lys udendørs kan camcorderens høje følsomhed blive en ulempe, så motiverne overeksponeres selv ved helt lukket objektivblænde. Mod dette bruges et neutralt filter foran objektivet. Det kan også anvendes til at tvinge objektivblænden til større åbning for at begrænse skarphedsdybden, så f.eks. en baggrund softes ved optagelse af portrætter etc. Gråfiltre findes i forskellige tætheder.
Se Gråfilter.

Nedblænding

Til sceneskift kan man blænde billedet ned til sort ("fade-to-black") og begynde næste scene med en tilsvarende opblænding. Optisk nedblænding foregår med objektivblænden, elektronisk ved nedregulering af billedsignalet fra fuld værdi til nul. Hvis en nedblænding overlappes af en opblænding, bliver resultatet en overblænding. Nogle camcordere udfører ned og opblænding til hvid. Man kan også tale om ind- og udblænding.
Se Fade.
Se Overblænding.

Nedtoning

Se Fade.

Negative

En effekt der vender farverne i billedet, så bl.a. rødt bliver grønt og sort bliver hvidt.
Se Invertering.

Negativ omkobler

Funktion på visse camcordere, hvormed man kan vende filmnegativer til positiver.
Se Invertering.

Nesting

Når man i en sekvens placerer andre sekvenser, kaldes det nesting.

Neutral-panorering

Hvis en panorering (tilt) skal anvendes som afslutning på en optagelse for at skabe forbindelse til den næste sekvens, panoreres eller tiltes med camcorderen fra motivet til et sted med neutral billedindhold - f.eks. en skyhimmel, træer, brolægning eller lignende motiv, som man kan genfinde tilsvarende til start på næste sekvens, ligeledes med en neutral-panorering eller tilt.

Nicam

En måde, at sende TV-lyd på. Nicam er et digitalt lydsystem, der anvendes både for mono og stereoudsendelser

Top

NightShot

Betegnelse for et af SONY udviklet system til natoptagelser ved infrarødt, usynligt lys. Forældre kan f.eks. bruge NightShot til at overvåge deres småbørns soveværelse. Men funktionen er også smart til almindelig sikkerhedsovervågning.

NiMH

"Nickel-Metal hydride". En ny batteritype der bl.a. kan bruges til videokameraer og andre elektroniske maskiner. NiMH-batterier har erstattet de billigere NiCad-batterier, da de kan lagre op til 50% mere. En anden fordel ved disse batterier, er at de ikke har 'memory effekten'.

Niveau

Måleenhed for angivelse af en elektrisk eller fysisk størrelse.
Spændingsniveau måles i volt eller dB.
Lydtryk måles i dB, Bar eller Pascal.
Lysniveau måles i Lux.

NLE

"Non Linear Editering". På dansk "ikke lineær redigering". Når redigeringen ikke er lineær gemmes alle de ønskede videoklip på harddisken, oftest komprimeret. Herefter besluttes hvad der skal komme i hvilken rækkefølge og med hvilke effekter m.m. Slutteligt lægges det hele på bånd (eller DVD).
Se Lineær redigering.

Noise

Støj/forringelse af enten billed- eller lydspor ("støj i billedet / støj i lyden").

Non Lineær Editing

I modsætning til videobånd, som er lineære, er redigering på computer ikke-lineær (non lineær), da man ikke behøver at spole frem og tilbage, men kan sætte markøren et vilkårligt sted i sekvensen/tidslinien, og det valgte billede så er tilgængeligt med det samme.
Se NLE

Normalobjektiv

Objektiv hvor billedvinkel svarer til det menneskelige øje.

NTSC

"National Television System Comittee". Amerikansk TV-system med 525 linier og 60 halvbilleder pr. sekund (29,97 helbilleder pr. sekund). Bånd indspillet med NTSC passer ikke til nordiske videomaskiner. Der er enkelte modeller der kan afspille NTSC.
Se PAL

Nærlinser

Nærlinser er forsatslinser, der monteres foran camcorderens objektiv. De virker som lupper og fås i flere dioptrier, i almindelighed 1 og 5 dioptrier. Også stærkere nærlinser på 10 dioptrier fås, foruden såkaldte zoom-nærforsatser. Ved indstilling på 1 m. bliver afstanden med nærlinse: 100 divideret med nærlinsens dioptri +1.
Se dioptri.
Se macro.

Næroptagelse

Optagelse af små objekter tæt på, så de gengives stort, f.eks. blomster og insekter.
Se makrooptagelser.

Nyrekarakteristik

Mikrofon, hvor optagelsesområdet er koncentreret fremad.

Top


O

Objektiv

Linsesystem for optisk overførelse af afbildet objekt til foto/film eller video.
Se Coatning

Offline editing

Bruges især når man arbejder, tager analog video ind, uden at konvertere det til DV, hvor man så komprimerer materialet så meget, at det fylder minimalt, og hvor billedkvaliteten er så lav, at det "kun" kan bruges til redigering. når det færdige resultat skal tilbage til bånd, overfører man så først materialet i ordentlig kvalitet, og så renderes det samlede projekt (alle offline sekvenserne erstattes ganske enkelt automatisk af sekvenserne i den fulde (online) opløsning.

Off screen

Om lyd - musik, tale, støj - der ikke stammer fra billedets motiv, men uden for billedet.

Ohm  W

Måleenhed for elektrisk modstand, baseret på modstanden i en kviksølvsøjle på 106,6 cm. længde og 1 mm. tykkelse. En konstant forskel på n volt over en modstand på n ohm W giver en intern strøm på n ampere.

Okular

Linsesystem i en søger til betragtning af billedet fra objektivet. For at kunne bedømme billedet korrekt, er det vigtigt at okularet er indstillet til størst mulig skarphed.
Det er normalt, at forskellige brugere kræver forskellig justering af okularet.

OLED

OLED står for organic light-emitting diode, og er en billedteknologi, hvor lyset kommer fra lysdioder baseret på organiske molekyler. Det tynde lag af lysdioder er lagt på en film af en særlig polyimid-plast. OLED bruges især til produktion af skærme til fjernsyn, computere, og mobiltelefoner.

Online editing

Når man redigerer de video sekvenser, der også bruges i den færdige produktion/kvalitet, kaldes det for online editing.

Oliedæmpning

Stativhoved med oliedæmpning giver blødere panoreringer i horisontal og vertikal retning.

Opblænding

Et mørkt billede gøres lysere til den ønskede lysintensitet. Enten med kamerablænden eller elektronisk opregulering af signalet fra 0 til fuld værdi.
Se Nedblænding.
Se Fade.

OPC

"Optimum Picture Control". SONY system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se Båndtilpasning.

Open DVD™

En genskrivebar DVD specifikationsstandard. Standarden Open DVD™ specificerer teknologi der gør pladerne kan åbnes når de er brændt uden at man må henvise til det oprindelige kildemateriale der anvendtes da pladen blev lavet. Open DVD™ indeholder alle funktioner som almindelige DVD-videoplader. De er også kompatible med DVD-R, DVD-RW, DVD+RW og CD-media.

Opløsning

Mål for hvor mange parallelle linier der kan afgives. Med den rette formel kan, med denne værdi båndbredden regnes ud: horisontal opløsning divideret med 80 giver båndbredden i MHz. 270 linier er max. antal af lodrette sorte og hvide linier som kameraet kan skelne. Jo større tal der er angivet, jo flere detaljer i billedet.
Videobilledets vertikale/lodrette opløsning er fast defineret ved det valgte linietal. Ved PAL 625 linier systemet, som er europæisk standard indtil videre, er den maksimalt synlige vertikale opløsning 576 linier.
Videobilledets horisontale/vandrette opløsning er derimod variabel afhængigt af flere faktorer.
Den maksimalt opnåelige horisontale opløsning ca. er for:
 • VHS og Video8: 240 linier.
 • S-VHS og Hi8: 400 linier.
 • Digital8 og DV: 500 linier.

Opløsningsevnen

Evnen til at gengive detaljer - afhængig af antal lyspunkter og linier.

Opløsning og Pixel

Opløsningen regnes i pixel.
 • Fuld opløsning (D1, DVD og lign.)   720 x 576 pixel
 • 3/4 opløsning (Super Video CD)      480 x 576 pixel
 • 1/2 opløsning (VHS)                           352 x 576 pixel
 • 1/4 opløsning (Video CD)                  352 x 576 pixel

Opstarttid

Tidsrummet fra et videoapparats startøjeblik, til det er kommet op på jævn og fejlfri hastighed.
Se Backspacing.

Top

Optik

Linsesystem - i næsten alle videokameraer er der zoom-optik: der kan trinløst veksles mellem forskellige forstørrelser.

Optisk akse

En imaginær linie i optageretningen gennem et optisk systems centrum.
Se også brændvidde.

Optoning

Se Fade.

Original

Betegnelse for den oprindelige optagelse af billede og/eller lyd før overspilning eller indblænding af nye billede/lyd-signaler. Kaldes også Live-optagelse, Live -sound etc.
Se Masterbånd.

Originallyd

Benævnelse på den lyd der optages sammen med billederne. På masterbåndet.

OSD

"On Screen Display".
Se Skærmmenu.

OTR

"One Touch Recording". Funktion på videomaskinen, hvor optagelse på aktuelt indstillet kanal startes umiddelbart ved tryk på en enkelt knap.

I mange tilfælde vil efterfølgende tryk programmere optagelsens varighed f.eks. i step på 30 minutter ekstra pr. tryk. Identisk med ITR.


Out put

Signaludgang.

Overblænding

En scene afsluttes med nedblænding, samtidig med at næste scene blændes ind og derved afløser den første med en jævn overgang. I video kan det udføres med en mixerpult (med Time Base Corrector). og to camcordere, hvoraf den ene skal kunne synkroniseres. Særligt veludrustede videokameraer kan digitalisere en scenes slutning og føre båndet et stykke tilbage, hvorefter den næste scene indblændes blødt i den foregående.

Overgangs funktioner

Gør at man kan lave mere spændende overgange fra et klip til et andet.
Se Transition Effect.

Overspilning

Al klipning og redigering af video foregår ved overspilning fra originalbåndet til et nyt bånd, som regel i den stationære videomaskine. Derunder kan optagelserne klippes elektronisk og signalerne forstærkes og forbedres i en "Enchancer".
Se også Kopi.

Top


P

PA

"Public Adress". Fællesbetegnelse for højttaleranlæg til dækning af publikum.

PAL

"Phase Alternating Line". Tysk farve TV-system med 625 linier og 50 halvbilleder pr. sekund. Anvendes i bl.a. Skandinavien, England, Spanien og andre lande undtagen Frankrig.
 • 625 linier vertikal opløsning. Det effektive linietal er dog kun 576. De ikke synlige linier indeholder, sync-impuls, tidskode, tekst-TV m.m.
 • Den horisontale opløsning er defineret til 768 punkter
 • 50 halvbilleder (frames) pr. sekund.

PAL plus

Opdateret version af PAL-systemet som benytter de bedre tekniske muligheder i digitalt satelit-TV bl.a. ved at overføre data til fuldt linietal (576) ved 16:9 transmissioner. Ved 16:9 udsendelser i det eksisterende PAL-system udnyttes kun 432 linier.

Pan

Forkortelse af panorering.
Se Panorering.

Panoramahoved

Kuglehoved. Monteret øverst på et stativ, således at kameraet let kan panorere og tilte. Et oliedæmpet hoved give de blødeste bevægelser.
Se Oliedæmpning.

Panorering

Drejning af kameraet i en horisontal/vandret bevægelse. Ved mikrofon optagelser, kan man ved hjælp af en mixerpult få lyden til at bevæge sig fra venstre til højre eller omvendt, ved brug af panorerings knappen.

Pascal

Enhed for måling af lydtryk (Pa).

1 Pa= N/m²= 10 dyn/cm²= 10 µ= 94 dB SPL.


PC

"Personal Computer". Betegnelse for computere i almindelighed. PC'en kan bl.a. med egnede udvidelseskort og programmer benyttes til redigering og tekstning af video.

Top

PCI

Peripheral Component Interconnect: En port, der findes på computerens bundkort. På moderne bundkort findes der typisk 3 forskellige slags porte, ISA, PCI, AGP, hvor du kan montere forskelligt hardware. ISA porte benyttes f.eks. til et modem. PCI porte, de mindre hvide, er hurtigere og kan transportere op til 132 Mb pr. sekund. PCI benyttes til krævende hardware som f.eks. videoredigeringskort. Den tredie port AGP benyttes udelukkende til grafikkort (skærmkort).

PCM

"Pulse Code Modulation". Digital registrering af lyd- og/eller billedsignaler. Indgår som en fast del af DV standarden med mulighed for valg mellem 12 bit/4 kanal eller 16 bit/2 kanal (=CD-kvalitet). indgår også i Video8/Hi8 standarden som alternativ lydkanal bl.a. til audio dubbing. Er dog kun ringe udbredt i optage- og gengiveudstyr.

Peak-fil

En cache fil, der indeholder bølgeform billede af en lydfil. Peak filer tillader et program til at åbne, gemme og gentegne lydfiler hurtigere, fordi programmet ikke behøver at genlæse waveform data, hver gang det åbner eller viser en lydfil. Peak-filer (*. Pk) kan slettes uden at det påvirker de originale lydfiler.

Perform

Engelsk ord for "gennemfør". Anvendes ved redigering når udvalgte sekvenser skal overspilles til en ny film.

Perspektiv

 1. Størrelsesforholdet mellem forgrund og baggrund i et billede - det, der giver billedet dybde. Perspektivet er i virkeligheden uafhængigt af brændvidden: Tager man det samme motiv med både kort og lang brændvidde fra samme afstand og forstørrer det udsnit af vidvinkeloptagelsen op, som teleoptagelsen dækkede, bliver de to optagelser ens i perspektiv. Kun optagelsesafstanden er bestemmende for perspektivvirkningen. Når vidvinkeloptagelser alligevel i praksis giver en kraftigere perspektivvirkning, dvs. mere dybde end standardbrændvidden, er det fordi den store billedvinkel omfatter nære objekter, der afbildes stort, medens baggrunden afbildes relativt småt. Med teleobjektiv er det omvendt:
  Da forgrunden mangler og baggrunden afbildes stor, bliver perspektivet fladt på grund af den store afstand.
  Mellemrummene mellem de nærmeste og fjerneste objekter bliver relativt små, så de afbildes i næsten samme størrelsesforhold. Ved at skifte brændvidde kan man altså gøre rummet snævert eller vidtstrakt, afbilde det store småt og de små ting stort.
 2. Optagelsesstandpunkt fra neden, fra oven eller fra motiv højde. Frøperspektiv, fugleperspektiv og normalperspektiv.


Phantom forsyning

Princip for strømforsyning af balancerede mikrofoner fra f.eks. en lydmixer.

Phono-stik

Eller "Chinch". Stikforbindelse til overførsel af video- og audiosignaler. Anvendes primært til lyd.

Stikforbindelser:

 • Spids = signal.
 • Yderkappe = stel/skærm.

Picture plus

Thompson system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved afspilning.
Se Båndtilpasning.

Pilottone

Pilottone = styretone / hjælpetone.
Hjælpetone som iblandes signalet ved MPX*-stereo. I FCC- stereosystemet en tone på 19 KHz, dvs. underbærebølgens halve frekvens. Anvendes ved detektering at S-signalet (stereosignalet) på 38 kHz, således at man i stereodekoderen kan genskabe den rigtige højre- venstre-information. Pilottone benyttes også i andre sammenhænge, f.eks. som styretone mellem båndoptager og diasfremviser.

Pitch Control

Mulighed for at variere hastighed ved afspilning af en lydoptagelse. Findes forholdsvis sjældent i standardapparatur, men findes i øvrigt bl.a. i:
 • Grammofoner
 • CD-afspillere
 • Kassettebåndoptagere
 • Spolebåndoptagere.

Top


PiP

"Picture in Picture". (Billede i Billede), en effekt, hvor et lille billede vises i et fuldt skærmbillede - altså med 2 forskellige billeder synlige samtidig.

Pixel

En forkortelse for picture element , den mindste display element på en computerskærm-et punkt med en bestemt farve og intensitet. Grafiske programmer anvender kvadratiske pixels. Men NTSC og PAL video-pixels er rektangulære, så computergrafik vises på en tv-skærm vil blive forvrænget (for eksempel, vil en cirkel vises som en oval), medmindre skærmformat af grafikken er korrigeret for video. CCD-chip

Plakat effekt

Se Postereffekt.

Plasmaskærm

Flad videoskærm med såkaldt plasma-teknik, som er baseret på ganske små gasudladningselementer. Teknikken gør det muligt at producere ganske flade skærme, f.eks. en 16:9 skærm med en tykkelse på 15 cm. incl. kabinet ved en billeddiagonal på 107 cm.
En væsentlig forskel i forhold til en ordinær TV-skærm er, at plasmaskærmen viser 50 helbilleder/sek. i stedet for de normale 50 halvbilleder/sek.

Player

Det afspillende apparat ved overspilning til (Recorder) indspiller.

Play back

I forbindelse med video. Afspilning af videofilm.

Polarisationsfilter

Polfiltre findes i 2 typer. Til video bør man vælge den cirkulære type.
Almindeligt lys svinger i alle planer. Polfiltret tillader kun lys, der svinger i et plan at passere uhindret. Derved får filtret den gunstige effekt, at det kan fjerne eller reducere mange reflekser. Virkningen beror på, at alt lys, der reflekteres fra en ikke metallisk overflade, bliver polariseret. Det cirkulære polfilter er monteret i en drejelig fatning, og filtret drejes indtil virkningen er tilfredsstillende. Resultatet bliver dybere/klarere farver. Polfiltret spærrer også effektivt for UV-stråler.

Polfilter

Se Polarisationsfilter.

Poster effekt

Effektbehandling af et videosignal, således at farvegengivelsen ændres til få, faste trin. Billederne får en grafisk virkning.

Poster frame

En udvalgt/repræsentativ frame i en videosekvens, der vises, når man vælger at se sekvensen med symboler/ikoner. Hvis man ikke vælger nogen, vil det være den første frame i sekvensen, der vises

Post-production

Betegnelse for hele efterbehandlingsprocessen ved TV- og videoproduktion.

Postroll

Når videomaskinen sættes i pause under overspilning, stopper båndet ikke øjeblikkeligt. Dette overløb kaldes "Postroll" og kan angives i sekunder eller enkeltbilleder.
Værdien vil typisk være ganske få enkeltbilleder, f.eks. 1-5.
Værdien ligger ret fast for den enkelte apparatmodel.

Preroll

Når optagelsen startes går der et kort stykke tid før optagelsen går i gang. Dette skyldes, at videomaskinens båndtransport trækker båndet lidt tilbage og starter inde på det allerede indspillede for at sikre kontinuitet i sync-impulserne.
Det er nødvendigt at kende denne værdi og tage hensyn til den for at kunne foretage præcise klip. "Preroll" kan angives i sekunder eller enkeltbilleder.
Værdien kan typisk være 1-2 sekunder eller 25-50 enkeltbilleder. Værdien ligger ret fast for den enkelte apparatmodel.

Preview

Afspilning ved redigering af udvalgte sekvenser uden at kopiere til ny film. Forhåndsgennemsyn.

Print to tape

Overførsel af videomateriale fra computer til bånd.

Prismefilter

Et filter der giver spejlbilleder rundt om det motiv der optages.

ProDIGI

Betegnelse for et JVC udviklet kredsløb, der forbedrer kvaliteten af standard VHS.

Program monitor

Vindue i redigeringsprogrammet, der viser det redigerede materiale.

Progressiv Scan

Princip for optegnelse af stillbilleder med camcordere. Ved at optagelsen registreres som et helbillde opnås, at både lige og ulige linier er registreret i samme øjeblik, og det sikrer større opløsning og bedre skarphed.

ProHD

er JVC´s måde at optage HDV 720p med 24-billeder progressiv scan. Dette er ægte progressiv video som giver et film-look og som ikke kan sammenlignes med det dårligere resultat man får ved at De-interlace video.
Ud over dette specielle 24P bruger ProHD samme kompression og format som HDV.

Proscart

Indstøbt scartstik, der kan holde til store belastninger.

Top


Q

Quartz lampe

Giver et koncentreret lys (3200 K°), som kan spredes eller samles afhængig af rørets centrering i lampehuset.

Quick-søgning

Gør det muligt at spole båndet frem og tilbage med billede.

Top


R

R

Forkortelse for engelsk/amerikansk "Resistance". Internationalt anvendt symbol for elektrisk modstand.
Se Ohm.

Rack

Skab eller reol til indbygning af elektronisk udstyr.
Mest almindelige standard er beregnet til 19" brede moduler.

RAM

Random Access Memory: Hurtig hukommelse, som computeren benytter til at køre programmer med. Når computeren slukkes, slettes al information i rammen. Til videoredigering anbefales meget ram, minimum 64 Mb og gerne 256 Mb eller mere.

RCA

Når der skal overføres et almindeligt composite-signal, så benyttes et RCA-stik. F.eks. benyttes RCA-stikket, hvis der skal overføres video fra video8 eller en almindelig VHS-kilde.
Se Phono stik.

RCTC

"Rewritable Consumer Time Code". Ny tidskode for Video8 og Hi8 apparater. Kan også overspilles senere, idet Video8 og Hi8 systemerne kun benytter en del af skråsporet til det med billedet intergrerede lydsignal. Et andet område er til rådighed for PCM-lydsporet, og mellem disse er reserveret et område til RC-tidskoden. Adskillige klippeapparater udnytter dette "elektroniske båndperforrationssystem" til billedsynkron klipning.

Reallyd

Den "rigtige" lyd der optages sammen med billedet - til forskel fra effektlyd, den lyd der "lægges på" for at opnå en særlig virkning.

Real-time

Et udtryk, der beskriver, at en proces udføres i samme takt som tingene foregår.
I forbindelse med digitale videoprocesser bruges det f.eks. om konverteringen fra analog- til digitalsignal og den digitale registrering, når den foregår i den standardiserede takt - altså med 50 halvbilleder/sek.

Real-time tæller

Tidstæller, der angiver tiden i:
tt(timer):mm(minutter):ss(sekunder) plus evt. også ff(frames).
Eksempel: 01:21:30:22

Recorder

Betegnelsen for den enhed der indspiller i en redigerings- eller kopieringsopstilling.

Top


Redigering

Svarer til klipning ved film, da et videobånd kun kan redigeres ved overspilning til et andet bånd af de ønskede scener, medens uønskede dele, som man ved filmredigering ville klippe ud, blot springes over. Således bevares originaloptagelsen uændret. Redigeringen kan være simpel, hvor der blot byttes om på rækkefølgen af de forskellige videosekvenser, inden det spilles tilbage til et bånd. En mere omfattende redigering indeholder måske glidende overgange mellem de forskellige sekvenser samt musik og kommentarer til billederne.

Redigeringscomputer

Apparat til overspilning af udvalgte scener arrangeret i ønsket rækkefølge. Forbindes med en afspiller (Player) og en videomaskine til optagelse (Recorder).

Redigering, ikke lineær

Se Non linear editering.

Redigering, lineær

Se Lineær redigering.

Redigeringsliste

En liste, hvor man skriver tallene fra båndtælleren for alle scenernes ind og ud punkter. Så man bagefter kan lave en klipliste med de scener man har valgt, ud fra redigeringslisten.

Regnbuefilter

En glasplade hvorpå der foroven smøres en smule olie eller petroleum, holdes lodret foran kameraet: det bryder lyset med en regnbue-effekt.

Remote Control

Engelsk ord for fjernbetjening.

Rendering

En proces, hvor videobilleder bliver behandlet billede for billede. Denne proces kan være meget tidskrævende. Hvis videoformatet ikke ændres og der ikke benyttes overgange, kan computeren afspille det redigerede materiale direkte uden rendering. Hvis man derimod laver overgange mellem de forskellige klip, skal computeren beregne disse, og det kan tage lang tid. Endvidere vil rulletekster og indsatte tekster tage lang tid at beregne. Den tid, det tager, afhænger af computerens CPU og kompleksiteten af det redigerede materiale.

Top

Rensebånd

Der sælges forskellige typer rensebånd til videoapparatur.
Alle typer medfører et betydeligt ekstra slid.
Uafhængige undersøgelser tyder på, at en rensning i bedste fald KUN modsvarer ca. 100 timers normalt brug.
Rensebånd bør derfor kun bruges som en absolut nødløsning.
Vådrensebånd frarådes ubetinget på grund af risiko for skadelig aflejringer.

Research

Indsamling og gennemgang af baggrundsmateriale samt muligheder for evt. videooptagelse inden selv optagelsen går i gang.

Resolution

Engelsk for opløsning. Det grundlæggende mål for hvor meget information, der vises på skærmen. Der tales om horisontal og vertikal opløsning. Jo større tal, lo højere opløsning. For grafik kort angives opløsningen 640x480,1024x768 eller 1125x864. PAL standarden er 768x576 eller 720x576.

Retningsmikrofon

Mikrofon med bestemt optagelsesområde for at minimere forstyrrende sidelyd. Ideelt ved filmning af motiver på lang afstand.
Se Nyrekarakteristik.

Review

Hurtig billedsøgning ved tilbagespoling med synligt billede.

Revolverklip

Hurtigt klip fra total til nærbillede og lignende.

RF adapter

"Radio Frequency Adapter". Ændrer et videosignal til en højfrekvens bærebølge for tilslutning til antenneindgangen i et TV-apparat.
Se RFU.

RF-modulator og RF-signal

Se HF-modulator.
Se HF-signal.

RFU

"Radio Frequency Unit".

RGB

Betegnelse for video opdelt i separate signaler for:
 • Rød
 • Grøn
 • Blå
Se CMY.

Roll

Rulletekst, hvor bogstavslinierne vandrer fra neden og op eller omvendt.
Se Scroll.

Rom

"Read Only Memory". Betegnelse for et digitalt lager, der kun kan læses fra, men ikke skrives til.

Roterende slettehoved

Se Flyvende slettehoved.

Rundhorisont

Et tæppe der ophænges i studiet så man undgår skarpe hjørner. Baggrunden laves halvcirkel-formet.

Rykpanorering

Hurtig panorering med kameraet under optagelsen, for at angive en brat ændring i tempo eller handling.

Rytme

En video med få indstillinger og langvarige scener har en langsom rytme - mange og korte giver hurtig rytme.

Rødt korrektionsfilter

Ophæver det blåskær, der opstår, når lysets farvetemperatur er for høj (f.eks. ved optagelse i gråvejr eller regnvejr).

Råbånd

Betegnelse for videobånd med originaloptagelser - typisk det bånd, der har siddet i camcorderen under optagelsen.
Se Masterbånd

Top


S

Sampling

Omsætning af et signal til digital tabelværdi.
Det antal samples eller prøver, der tages hvert sekund beskrives ved samplingfrekvensen, f.eks. 44,1 eller 48 kHz.

Scanne

Afsøge punkt for punkt i en ganske bestemt rækkefølge.

Scart-kontakt

En i Frankrig udviklet 21 polet tilslutning med opdelte ind- og udgange for billede og lyd samt RGB signaler.

Scene

Optagelser der beskriver en handling der hører sammen i tid og rum.

Screene

Engelsk ord for skærm. At screene bruges om at se på skærmen: det orienterende gennemsyn af video-optagelser.

Scroll

En titel eller teksts bevægelse op eller ned på TV skærmen. Funktionen kan foretages på en tekstgenerator eller en computer.

SCSI

"Small Computers Systems Interface" Standard for interface/tilslutning til harddisk i PC'er med hurtig dataoverføring.

SD kort

SD Kort "Secure Digital" er det mest udbredte hukommelseskort i dag. SD Kort anvendes i mange forskellige enheder, hvoraf de mest udbredte er digitale kameraer, video kameraer, GPS'er og lignende. SD Kort kommer i 3 forskellige lagringsintervaller: SD (op til 2 GB), SDHC (fra 2 GB til 128 GB), SDXC (over 32 GB). Det er vigtigt at du kontrollerer hvilke af de 3 formater dit udstyr understøtter, da ikke alle typer af SD Kort nødvendigvis er understøttet af dit udstyr.

Search

Hurtig frem- og tilbagespoling med billedsøgning.

SECAM

Sequential Couleur Mmoire. Fransk farve TV-system, udviklet på grundlag af det amerikanske NTSC-system:
 • Forekommer med 819 eller 625 linier vertikal opløsning.
 • 50 halvbilleder pr. sekund.

Anvendes kun i Østeuropa og Frankrig. Fungerer ikke på PAL-systemet.


16:9

Indtil videre vedtaget som fremtidens afløser for det nuværende 4:3-format.
Ved 16:9 gengivelse i det almindelige PAL-system udnyttes kun 432 af 576 mulige linier.
Se Skærmformat.

Sekvens

Fra latin, betyder følge eller række og står her for en række af scener omkring et motiv. En klassisk sekvens består af en rummelig oversigtsoptagelse - en total til åbningen. Derpå følger halvtotal, halvnær, nær og clos-up. Til afslutning tages det samme motiv med de samme indstillinger i omvendt rækkefølge. Komposition i sekvenser er det, der især adskiller film/video (med billeder i bevægelse) fra fotografering (af stillfotos).

Top

Selvafladning

Alle batterier aflades som en funktion af tiden.
Primære batterityper, d.v.s. batterier, der selv producerer strøm ved en kemisk proces, aflades mindst og kan som regel lagres i årevis. Bedst er f.eks. Alkalinebatterier.
Sekundære batterityper, d.v.s. genopladelige batterier som først skal oplades, har størst selvafladning. Selvafladningen tager til med alderen. NiCd-batterier er værst med ca. 30% afladning i løbet af den første måned efter en ladning og næsten 100% efter 3 måneder.
Se Batterier.

Sepia

Brunfarvet effekt. Som gamle fotografier.

Shot

Engelsk ord for skud. I film og video en optagelse med kameraet i én og samme indstilling.

ShowView

Hjælpefunktion til optagelsesprogrammering af videomaskiner.
Ved hjælp af et enkelt kodetal, der oplyses i programoversigterne, beregnes kanalnummer og optagelsens start- og sluttidspunkt.

Shutter speed

Se Lukke hastighed.

Signal/støjforhold

Angivelse af afstanden (i dB) mellem det brugbare signal og støjniveauet. Anvendes både om lyd og billede (billedstøj).

Single-step

Enkeltbilledfremføring.

Sinuseffekt

Betegnelse inden for akustisk elektronik for den effekt, en forstærker kan afgive fra en sinusformet måletone (1.000 Hz) i mindst 10 minutter til en normal modstand.
Se Musikeffekt.

Top

Sjatladning

En populær betegnelse for påladning af et opladeligt batteri, som kun er delvis afladet.
Kan ved visse batterityper med tiden føre til reduceret kapacitet - den såkaldte Memory-effekt.
Se batterier.
Se Memory-effekt.
Se Videobatterier.

Skarphedsdybde

Betegner det område foran og bagved det fokuserede objekt, der gengives med tilstrækkelig skarphed. Skarphedsdybden er større bag end foran fokuseringspunktet (ca. 2/3 til 1/3 ved normale afstande). Skarphedsdybden er desto større, jo mindre objektivets blænderåbning, jo længere afstanden og jo kortere brændvidden er.

Skarphedsindstilling

For at sikre korrekt skarphedsindstilling under zoomning, stilles der skarpt på en detalje med objektivet i tele-indstilling. Herved sikres fuld skarphed i hele zoom-området. Skarphedsindstillingen foretages inden optagelsen går i gang.

Skillebillede

Et fast billede der indskydes mellem forskellige indstillinger, scener eller sekvenser.

Skråspor

Video optages på skråspor (helical scanning) for at få tilstrækkeligt med billedinformationer, uden at båndet selv skal transporteres med den meget høje hastighed, der ellers er nødvendig. Det opstår ved, at videohovederne er placeret på en i forhold til båndretningen skråstillet, hurtig roterende tromle.

Skudplan/skudliste

Grafisk eller tekstmæssig oversigt over kameravinkler og rækkefølge for optagelserne i f.eks. et videoprogram.

Skylight-filter

Standardfilter til farveoptagelse.
Afbalancerer farverne og lyset bedre ved udendørs optagelse. Hindrer dis og afskærer UV-stråler indtil 365 nm. Derved bliver billederne skarpere, og blåskær forårsaget af UV-stråling udelukkes.
Farverne gengives kontrastrigt og får en behagelig, lidt varmere karakter.
Se Coatning
Se HTMC-coatning

Skærmformat

Det traditionelle format for TV-billedet er 4:3, hvilket er afledt af det oprindelige filmformat. Desuden har det - især i begyndelsen - produktionsteknisk været nødvendigt med dette format.
16:9, som er den ny standard, passer bedre til en del af de nyere filmformater, f.eks. super-16.
Der er stadig langt til de egentlige bredformater, der går op til 2,66:1.
Der mangler altså stadig op til 50% i bredden for at kunne vise de "rigtige" bredformatfilm.

Skærmmenu

Med det stigende antal indstillingsmuligheder ved elektroniske apparater er det ikke længere hensigtsmæssigt at lade alle valg fortage via fysiske omskiftere.
I stedet kan man lade et antal - især sjældent benyttede - valg blive foretaget over forskellige skærmmenuer, der er tilgængelige f.eks. i camcorderens søger eller på TV-skærmen.

Top

Slave

Betegnelse for en enhed, der styres af en anden enhed - den såkaldte Master.
Se Master.

Slettehoved

Den del af båndmaskinen der sletter de videosignaler der er på båndet.

Slow motion

Afspilning med reduceret hastighed.

Slukkemellemrum

Det frie område mellem to TV billeder, der kan udnyttes til overføring af ekstra information.

Slut tekst

Liste med videofilmens medvirkende. En særlig god virkning er at indblænde denne tekst i den sidste billedscene.

Sluttid

Den tid, der bruges til de ekstra billeder ved slutningen af en scene, der er nødvendige til synkronisering med næste scene ved assemble-snit, men slettes igen af næste scenes begyndelse. Sluttiden har betydning for nøjagtig klipning.
Se Opstarttid.

SMPTE tidskode

En målestandard etableret af "Society of Motion Picture and Television Engineers" for at repræsentere en videos varighed.
Se tidskode.

Sne

Støj på billedsignalet der giver en masse pletter på skærmen.

Snoot

Metaltragt, der bruges til at begrænse lysstrålen fra en lampe. På dansk bruges udtrykket "tubus" oftere.

Soft cut

Betegnelse for en hurtig overblænding mellem 2 scener. Typisk med et forløb over 2-4 billeder. Gør billedspring mere "fordøjelige".

Top

Software

Generel betegnelse for EDB-programmer som modstykke til udstyret: Hardwaren (isenkrammet).
Bruges også i overført betydning, f.eks. om ideer, manuskripter eller videoprogrammer.

Solarisering

Visuel effekt, der opstår ved bevidst overeksponering.

Solblænde

Se Modlysblænde.
Se Kompendium.

Solfilter

Specielt filter der gør billederne bløde og drømmeagtige - kan laves ved at lægge tyndt gaze eller silke over objektivet.

Sort/Hvid signal

Se Luminans.

Sort optagelse

Nødvendig hvis insert redigering ønskes på nyt, ikke indspillet videobånd. Optag med objektivdækslet på, så optagelsen bliver sort. Ved denne metode lægges et nyt kontrolspor på videobåndet, så man kan foretage redigering.
Se Insert-klip.

Sound card

Engelsk for Lydkort. En enhed, der gør det muligt at lave lyd på computeren.

Speak

Indtalt kommentar, der er timet specielt til et foreliggende billedforløb, for at tilføre billederne yderligere information.

Special Effects Generator (SEG)

Apparat, der elektronisk forarbejder et videosignal, så der kan skabes en mængde effekter (f.eks key effekter, superimposering og wipe).

Spidslys

Effektlys med en samlet lyskegle, der rettes mod motivet f.eks. som modlys på en persons hår, hvor det frembringer et interessant lysspil.
Se Spotlight.

Top

SPL

"Sound Pressure Level". Det samme som lydtryksniveau.

Split-line

Funktion i f.eks. videoprocessorer, således at det ved en deling af billedet på kontrolmonitoren bliver muligt at se billedet før og efter korrektion.
Se Splitscreen.

Splitter

Apparat, der gør det muligt at sammenligne bearbejdede videosignaler med ubearbejdede på samme TV-skærm.
Se Split-line.
Se Splitscreen.

Splitscreen

Delt billede på TV-skærm, der viser det ubearbejdede og det bearbejdede videobillede på samme tid.
Se Split-line.
Se Splitter.

Sporing

Kamera på vogn langs med det der skal optages - uden spor kan det lade sig gøre at køre i bil parrallelt med f.eks. en cyklist.

Spotlight

Som spidslys, men med et endnu mere koncentreret lysbundt af parallelle stråler.
Se Spidslys.

Springklip

"Klip" i optagelser, som giver et utilsigtet brud i scenens kontinuitet. For at undgå dette, kan man ændre på kameravinklen eller på billedudsnittet i den første optagelse efter selve "klippet" eller indsætte et indklipsbillede.
Se insert-klip.

Spændingskurve

Opbygning af en filmisk fortælling hen mod et planlagt klimaks.

Stamina

Samlet betegnelse for SONY koncept til reduktion af camcorderens energiforbrug, der sammen med nye batterityper med større effekt (op til 15 timers uafbrudt optagetid) giver længere operationstid for camcorderen.

Top

Standardobjektiv

Et objektiv med en billedvinkel, der omtrent svarer til øjets synsvinkel, ca. 45°. I video svarer det til en brændvidde på ca. 8 mm.

Standard indstilling

Se Fixfokus.

Standardplay (SP)

Standardplay, er den bedste hastighed, hvad angår den billedmæssige kvalitet.

Standarder for international video

Forskellige former for signalkodning, der benyttes i forskellige TV-systemer. Optagelser foretages på ét system kan ikke uden konvertering overspilles til et andet system.
Se NTSC
Se PAL
Se Secam

Steady Bag

Betegnelse for stofpose med små plastkugler, riskorn eller lignende granuleret materiale, der benyttes som støtte/beskyttelse for en camcorder ved placering på sten, på jorden og lignende under optagelser "i marken".

Steady Cam

Bærbart stativ til camcorder, som i kraft af gyroophæng og nøje tilpasset udbalancering giver mulighed for rolig kameraføring.

Steady shot

Indbygget bevægelsessensor, der med stor præcision giver effektiv fokus-korrektion over et stort område - uden forringelse af billedkvaliteten. Teknikken fungerer på den måde, at lyset til CCD-chippen passerer gennem et aktivt prisme. Dette prisme skifter plads i modsat retning af camcorderens bevægelser. Hvis en rystelse får camcorderen til at bevæge sig nedad, ruller prismet opad. Resultatet er, at CCD-chippen altid modtager et uforvrænget billede, så fokuseringen hele tiden er klippefast.

Stereo

Græsk ord for rumklang. Betegnelse for lydgengivelse over minimum 2 kanaler, der er adskilt fra hinanden.

Top

Stillbillede

En billedeffekt, hvor et enkelt billede "fryses". Dette kan teknisk gøres på 2 måder:
 • Ved afspilning af en videooptagelse standses båndet, og videotromlen aftaster samme spor på båndet, så længe stillbilledet vises. Denne metode giver et stort mekanisk slid på det pågældende stykke bånd, og resulterer i et mindre godt stillbillede.
 • Et elektronisk stillbillede forudsætter et digitalt billedlager. Så snart billedet er "frosset", kan båndafspilningen stoppe. Det betyder væsentligt reduceret mekanisk slid på bånd og videotromle, samtidig med at stillbilledet står helt stabilt.<

Elektronisk stillbillede følger ofte med som standardeffekt i en videomixer.

Stjernefilter

Effektfilter der giver "gnister" i lys - f,eks. glas, vandoverflader, øjne m.m.

Storyboard

En "tegneserie" over en film, fortalt scene for scene. Bruges bl.a. til at kommunikere instruktørens intentioner til fotograf og filmklipper m.fl.

Strobe

Strobe er en speciel stroboskoplignende effekt, hvor der under afspilning af et videobånd "fryses" stillbilleder med kort interval, således at bevægelse ses som en sekvens af mange stillbilleder. En evt. bevægelse ses derfor i ryk.

Stroboskop

Lyskilde, der afgiver kraftige blitzlignende lysglimt. Anvendt i mørkt eller svagt oplyst lokale opleves bevægelse rykvis.

Styrtende linier

Visuel forvrængning af perspektivet. Kan skyldes at kameraet ikke står vinkelret i forhold til motivet, f.eks. ved optagelser af lysbilleder projekteret på et lærred. Er særlig udtalt ved optagelser med vidvinkelobjektiver.

Støj

Enhver forstyrrelse af videosignalet. Kan fremtræde som susen eller brummen på lydsporet eller som sne og nister på billedet.

Subjektivt kamera

Optagelsesmåde, hvor kameraet holdes, så billederne opfattes som oplevet gennem en medvirkendes øjne.

Super IHQ

"Super Intelligent High Quality" AKAI system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.

Top

Superimpose

Betyder at billedet kan dobbelteksponeres. Anvendes f.eks. når en tekst skal skrives ind på billedet. Kaldes også på dansk for indtoning

Super nyre

Ekstrem retningskarakteristik på en mikrofon. Kun det akustiske signal, der findes direkte forude, optages, medens støj fra siderne undertrykkes.

Super Picture

SHARP system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.

Super Video

Ved at bruge Super Video ud- og indgange overføres videosignalet som sort/hvid og farve hver for sig (Y= sort/hvid, C= croma= farve). Herved beholder sort/hvid signalet sin fulde opløsning, og farvesignalet gengives tilfredsstillende.
Se Hosiden-stik.

Super Video CD

Efterfølgeren til Video CD hedder Super Video CD og er en standard lavet af SONY og PHILIPS til det fjernøstlige marked. De ønsker nemlig at producere billige film på deres CD-fabrikker uden at skulle betale afgift til DOLBY, som det er tilfældet ved DVD-produktion. En spillefilm fylder hele tre CD'er, og i Asien findes DVD/Super Video-afspillere med tre skuffer, så filmen kan vises uden pauser. Kvaliteten er tæt på DVD, men opløsningen er dog lidt lavere, nemlig 480x576 pixel.
Se også SVCD.

Super VHS

Super VHS er high band versionen af VHS båndformatet.
Forbedringen medfører større skarphed og forbedret farvegengivelse - især når videosignalet overføres som Y/C video.
Ifølge specifikationerne er den optimale opløsning ca. 400 linier horisontalt.
Kvaliteten har samme niveau som Hi8.

Super-VHS afspilning

Det kræver en S-VHS videorecorder for at optage og afspille S-VHS bånd. Man kan på samme type maskine, optage og afspille almindelige VHS bånd, men kun i normal VHS kvalitet. Det kan ikke lade sig gøre at afspille S-VHS optagne bånd på en almindelig VHS maskine.

Surround Sound

System for gengivelse af et lydmæssigt rum baseret på flere gengivekanaler.
Den mest almindelige standard er Dolby Surround.

SVCD

"Super Video CD". En ny standard skabt af Kinas nationalkomite for standarder. Den er baseret på MPEG-2 teknologien og understøtter variabel bitrate (VBR). Meningen er, at denne nye standard skal afløse video-CD'en, som har stor udbredelse i Kina og Asien. SVCD kan levere en opløsning på 480 x 576 pixels, hvilket næsten er tre gange mere end video-CD. Spilletiden er 45 minutter, men formatet Extended SVCD kan have en spilletid på op til 110 minutter.
Se Video CD.

S-VHS

Se Super-VHS.

Top

S-video

Forkortelse for separat video, d.v.s. et videosignal, hvor luminans (Y) og chrominans (C) fremføres som adskilte/separerede signaler.
Kaldes også Y/C video.
Se Hosiden-stik.
Se Super Video.

Sweep

Engelsk ord for feje, en meget hurtig panorering hvor man lader kameraet "feje" hen over motivet.

Sync-signal

Styresignal der stabilisere TV-billedet. Sync-signalet angiver når billedet begynder og slutter. Den bedste form for billedtæller.

Synopsis

En kort beskrivelse af et projekts:
 • Idé
 • Formål
 • Indhold
 • Handling

Hertil kommer eventuelle facts om programlængde, produktionsform, locations, persongalleri/medvirkende m.m.
Et synopsis skal være kort (max. en A4-side) og skal først og fremmest vække interesse for projektet altså sælge idéen - f.eks. således, at de rette personer får lyst til at være med til at realisere projektet.


Systemkonvertering

Ændring af en videooptagelse fra et system til et andet er sjældent, helt enkelt, fordi der er afvigelse m.h.t.:
 • Linieantal
 • Billedfrekvens
 • Farvesystem
 • Lydsystem
 • Placering af de forskellige signaler inden for det tilgængelige frekvensområde.


Konvertering kan ske med dedicerede elektroniske enheder. I mange tilfælde kan konvertering udføres ved at læse videosignaler ind i et digitalt redigeringssystem efter en norm og ud efter en anden norm.

Normkonvertering medfører ofte et kvalitetstab.


Top


T

1394

Begrebet "1394" refererer til brugerflader, porte og kabler i OHCI-kompatibelt IEEE-1394-, FireWire-, DV- eller i.Link-format.

Talk back

Lydsystem, hvormed der fra kontrolrummet kan gives mundtlig besked i studiet.

Talk over

Funktion, hvor musik- eller anden lydunderlægning dæmpes under indtaling.
Funktionen kan aktiveres manuelt eller automatisk.
En passende niveau forskel ligger i størrelsesordenen 20 dB (1:10).

Tape

Engelsk ord for bl.a. magnet bånd.

Tape Optimizer

MITSUBISHI system for automatisk optimering mellem videorecorder og bånd ved optagelse og gengivelse.
Se Båndtilpasning.

TBC

Se Time Base Corrector.

Tekstgenerator

Elektronisk skrivemaskine hvormed man kan indlægge tekster og eventuelt grafik på videofilm.
Se Crawl.
Se Kravletekst.
Se Scroll.

Telecine

Udstyr hvormed man kan overspille både film og dias samt skilte til video.

Teleobjektiv

De "ægte" telekonstruktioner har den store fordel, at de har en kortere objektiv "krop" end det skulle forventes efter brændviddens længde. Dette er opnået ved at en negativ linse (spredelinse) er anbragt et stykke bag det egentlige objektiv. Strålerne fra objektivets forreste, billeddannende del spredes derved noget, og det samlede linsesystem får derved en længere effektiv brændvidde med en meget kortere konstruktion.
Se Brændvidde.

Telekonverter

Objektivforsats til forlængelse af objektivets brændvidde.

Telop

Specielt kamera med mixerpult der gør det muligt at indsætte tekster o.s.v. samt skifte farver i tekst og baggrund.

Texture

Overflade. Ofte benyttes et billede som overflade for at simulere et bestemt materiale. Bl.a. til titeltekster på film.

Top

THX

Betegnelse for et videreudviklet Dolby Surround system. Idémanden bag systemet er Tomlinson Holman, som er cheflydtekniker hos Lucas film Ltd.
Systemet involverer i biografversionen 6 gengivekanaler med strenge minimumskrav til lydtryk m.m.
Til hjemmebrug kan man "nøjes" med 5 forstærkerkanaler.
THX-decoderen er vigtigste komponent, idet den skal sørge for at reetablere de mange gengivekanaler ud fra et THX-kodet signal, som er presset ind i kun 2 stereokanaler.

Tid

Er i video-sproget tre forskellige ting:
 1. Spilletid på programmet.
 2. Dramatisk tid: det tidsrum handlingen spænder over og
 3. psykologisk tid: seerens oplevelse af varighed af sekvenser eller hele programmet.

Tid/Rum

Handlingens tid og sted er meget væsentlige i en videofilm og markeres ofte i starten ved establishing shot - de optagelser der "etablerer" eller grundlægger filmen.

Tidskode

Tidskode betyder, at hvert enkelt videobillede er forsynet med en entydig, individuel nummerering, som bl.a. er nødvendig ved computerstøttet redigering.
Inden for konsumentområdet kan man møde følgende varianter:
 • RCT ((Rewritable Consumer Time Code). Dette system udviklet af SONY hører sammen med Video8/Hi8 og findes kun i udstyr til disse båndformater.
 • VITC (Vertical Interval Time Code). Dette system har professionelle rødder, og anvendes sammen med VHS/S-VHS/VHS-c/S-VHS-C. og findes kun i udstyr til disse båndformater - fortrinsvis fra PANASONIC.
 • DV-standard tidskode. Dette system er fælles for alle producenter af mini-DV camcordere. Desuden kan man bl.a. møde varianterne:
 • Rapid tidskode.
 • LTL Longitudinal Tidskode.
 • MTC Midi Time Code Professionelle tidskodesystemer:
 • SMPTE
 • EBU

Se CTL-impuls.


Tiltning

Lodret panorering (vertikal).

Timing

Er altafgørende for dit projekt.

1. tidtagning, tidsberegning; sans for at en situation f.eks. i en film har den rette varighed.
2. valg af rette tidspunkt for en handling.

Se artikel


Time-Base-Corrector (TBC)

Elektronisk enhed baseret på digital teknik, som sørger for fuld eller delvis kompensering for uregelmæssigheder i billedsignalet bl.a. fra uundgåelige små svingninger i båndtransporten.

Findes i forskellige typer:

 • Hel eller halvbillede TBC'er opbygget som separate enheder eller integreret i f.eks. digitale videomixere.
 • Enkle løsninger indbygget i videorecordere, f.eks. PANASONIC 3-liniers TBC.

2-pass variabel bitrate

Fordelen ved softencodere er, at de har mulighed for at analysere videomaterialet, før de encoder. På den måde ved de helt præcis, hvornår de skal skrue op og ned for bitraten. Nogle realtime hardware-encodere kan også arbejde med variabel bitrate, men kan som regel ikke nå at skrue op for bitraten, før det er "for sent". De er derfor nødt til at encode med en højere gennemsnitsbitrate for at undgå macroblocking i "high action" - scenerne.
Se Macro blocking

Tomme

En engelsk tomme (inch) = 25,3995 mm. Videobånd og videoformater angives i tommer f.eks. ½".

Total

Kameraindstilling til oversigtsoptagelse.
Se Sekvens.

Tracking

Justering (ofte automatisk) af recorderens videohoveder for eksaktere aflæsning af sporet på videobåndet.

Trackball

En "omvendt" mus til betjening af computer m.v.

Top


Transition Effect

Overgangs effekter. F.eks. Crossfade og wipe.
Se Fade.

Transparent

Gennemsigtig.

Traveling

Engelsk udtryk for køreoptagelse.
Se Køreoptagelse.

Treatment

Handlingsudkast til en film, hvor indholdet gengives kronologisk. Følger efter Eksposé.

Trediedelsreglen

En vejledning i billedkomposition. Billedelementerne afbalanceres i et usynligt netværk, der deler søgerbilledet i tre dele vandret og lodret. Enkelte kamerasøgere har direkte netværket indbygget i søgeren.
Se Skærmstørrelse.

3R

"Resolution and Response Recovery". JVC udviklet kredsløb til forbedring af videosignaler under gengivelse.

Trick film

Enkeltbilledoptagelser af tegninger eller figurer med små indbyrdes forskelle i stillingerne, der opfattes som bevægelse = animation, f.eks. tegnefilm eller dukkefilm.
Se Animation.

TTL

"Through The Lens" Søger der ved hjælp af spejl og prisme kan vise billedet, der kommer gennem objektivet.

TTL ind/ud

Digital ind respektiv udgang.

Top

Tuner

Modtagerdel til radio- eller TV-modtagelse.

TV-standard

Linieantal og frekvens, d.v.s. antal halvbilleder pr. sekund. I Europa benyttes PAL-standard med 625 linier og 50 halvbilleder pr. sekund = 50 Hz.

Trykgradientmodtager

Mikrofon, hvor lyden også ledes til membranens bagside. Ved at diminsionere lydbølgernes vej forskelligt kan forskellige retningskarakteristikker frembringes.

Trykmikrofon

Tryk mikrofoner - påvirkes kun på 1 side. Er derfor i princippet - men i praksis ikke 100% - lige følsom for lyde fra alle retninger. Siges derfor at have kuglekarakteristik.
Se Mikrofoner.

Top

U

Udfyldningslys

Se Fyldlys.

U-matic

Semiprofessionelt videosystem med ¾" bånd i kassette. Båndhastighed 9,53 cm/sek. og 2 lydspor.

UHF

"Ultra High Frequency". Der svarer til TV-kanalerne 21-60 eller 470-789 MHz.

USB

"Universal serial bus" (USB) er en datakommunikationsbus, som findes på de fleste computeres bundkort. Den har afløst serielle porte (RS-232) og parallelle porte, men mange bundkort har dog stadig disse udover USB og evt. firewire.

USB kommer i forskellige hastighedsvarianter i dag og USB udstyr med højere hastigheder er kompatibel med lavere hastigheder:

 • USB 3.0 high-speed 4.86 Gbps -også kaldet SuperSpeed USB (anvendes f.eks. til eksterne (evt. interne) harddiske, cd-rom- og dvd-drev)
 • USB 2.0 high-speed 480 Mbit/s (anvendes f.eks. til eksterne (evt. interne) harddiske, cd-rom- og dvd-drev)
 • USB 1.0/1.1 full-speed 12 Mbit/s (anvendes f.eks. til eksterne (evt. interne) harddiske, cd-rom- og dvd-drev)
 • USB 1.0/1.1 low-speed 1,5 Mbit/s (anvendes primært til mus, tastatur og modem)

Se USB stik.


UV-filter

Farveløst filter, der absorberer ultraviolet stråling ind til ca. 400 nanometer (nm), men lader alt synligt lys passerer. Den uskarphed og dis som skyldes de usynlige ultraviolette stråler, filtreres bort. Resultatet bliver klare, skarpe optagelser både i farve og sorthvid. UV-filtret er helt farveneutralt.
De naturlige farver påvirkes ikke.
BEMÆRK: Filtret beskytter også objektivet. Derfor bør det altid blive siddende på objektivet, hvorved ridser, støv og fingeraftryk på frontlinsen undgås.
Se Coatning
Se HTMC-coatning

Top

V

VAIO

"Video Audio Integrated Operation". Betegnelse for et SONY koncept til sammenkobling af video-, audio- og informationsteknologi.

Variabel bitrate

Visse MPEG-2-encodere benytter sig af variabel bitrate. Da der kun er relativt få "high action" -scener i de fleste film, kan man klare sig med en lav bitrate under alle de scener, hvor der bliver snakket, og hvor der ikke er meget bevægelse i billedet. Under "action" -scenerne skruer encoderen op for bitraten for at undgå macroblocking. Dette kaldes for variabel bitrate.
Se Macroblocking

Vario optik

Se Zoomobjektiv.

VCD

Video Compact Disc. En indspilnongsstandard for kompakt plader, hvor du kan gemme video på en CD og afspille den på VCD afspillere og de fleste DVD afspillere.
Se Video CD.

VCR

"Video Cassette Recorder". Synonym for en videobåndoptager med både ind- og afspilning.

VGA

"Video Graphic Array". Standard tilslutning for farveskærm på en PC.

VHF

"Very High Frequency". Det svarer til TV-kanalerne 2-11.

VHS

"Video Home System". Videosystem udviklet af JVC. Båndformat med ½" bånd i kassette. Båndhastighed 2,34 cm/sek. og 1 eller 2 lydspor. Desuden har systemet mulighed for en FM-moduleret HiFi lyd indspillet som skråspor.

Video

Latinsk ord, der betyder "Jeg ser".

Top

Video card

Engelsk for videokort. Kan også kaldes grafikkort. En enhed der styrer, hvad der vises på skærmen, dets kvalitet, dets antal af farver.

Video CD

Digitalt video format der i modsætning til de første video formater ikke bruger bånd, men derimod en CD. Videoer pakket med MPEG-1. Der er en opløsning på 352 x 240 punkter i 24 bit farver. Der er 60 billeder pr. sekund (interlaced).
Se DVD.

Videohoved

Det roterende "hoved" på båndmaskinen og kameraet hvor video-signalet ind- og afspilles. Nyere båndmaskiner har 4-6 videohoveder. Det giver et bedre og roligere billede.

Video mixing

Video mixing betyder, at man blander 2 eller flere videokilder og sammenblander disse til et nyt produkt.

Video8

Videosystem fra Japan, udviklet af SONY 1984 efter overenskomst med 123 andre foretagender. Systemet kendetegnes af ekstremt smalle bånd (¼"). Båndhastigheden er 2,0051 cm/sek. og lyden indspilles i samme skråspor som videosignalet i mono eller kompatibel M/S stereo.
Se Hi8.
Se XRS.

Video8 XR

Formatet, der har sat standarden for kompakte mål, driftsikkerhed, lang optagetid og økonomi. XR teknologien øger billedets opløsning til 280 linier.
Se XRS.

Videobånd

Magnetbånd til optagelse af video- og lydsignaler.

Videofrekvens

Frekvensområde indtil ca. 5 Mega Hertz (MHz).

Videohoveder

Billeder overføres elektronisk til videobåndet af videohovedet, der er placeret på en roterende videotromle. Hovederne omformer det elektroniske signal fra kameraet til magnetiske impulser og "indskriver" disse videodata i skråtstillede linier på båndet. Lyden optages enten lineært af fastsiddende tonehoveder, eller (i HiFi modeller) af tonehoveder, der sidder på den roterende videotromle, så lydsignalet indkodes på samme sted som videosignalet.

Videokamera

Elektronisk kamera, der ændrer det optiske billede til elektroniske signaler, til optagelse på et magnetbånd. I dag er videokameraer som oftest sammenbygget med en videorecorder som "camcorder".

Videoklubber

Se oversigten over videoklubber i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og England.
Se videoklubber.

Videolampe

Bærbar, batteridrevet lav-volts-lampe (3.200°), som kan holdes i hånden eller klipses på camcorderen. Kendes også som "sun gun".

Top

Videoprojektor

Udstyr til visning af videobilleder ved projektion på en skærm.

Billedet kan projiceres enten:

 • Forfra ved frontprojektion, d.v.s. at videoprojektoren befinder sig på samme side som tilskueren, eller
 • bagfra ved bagprojektion, hvor den gennemskinnelige befinder sig mellem videoprojektor og tilskuer.

Videoredigering

Video redigering er den proces, hvorved rå filmmateriale behandles og gøres præsentationsklart. Under redigeringen fraklippes det uønskede materiale, og det tilbageværende sammensættes i den ønskede kronologiske rækkefølge.
Videoredigering kan udføres af både amatører og professionelle: Således har f.eks. nogle versioner af styresystemerne Microsoft Windows XP og Microsoft Windows Vista indbygget programmet Windows Movie Maker. Mere professionelle applikationer inkluderer bl.a. Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro og Pinnacle Studio Ultimate

Dansk Amatør Videoredigering Klub kaldet davk. er et dansk samlingssted for mennesker, der har videoredigering som hobby. Se videoklubber..


Videosignal

Blandingssignal sammensat af billedsignalet, udvekslingssignal og synkronsignal.

Analog:

 • Composit. Et sammensat signal, der indeholder: Syncimpuls, sort/hvid- og farveinformation.
 • Y/C (S-video). 2 adskilte signaler med sync- og sort/hvid signal i en kanal og farvesignal adskilt i en anden kanal.
 • RGB.3 separate kanaler for sync- og farvesignal for hver af grundfarverne rød, grøn og blå.
 • YUV. Professionelt format, hvor signalet er delt op i: Luminanssignal (Y), farvesignal 1 (U) og farvesignal 2 (V).

Digitalt:

 • DV (IEEE 1394) Det digitale signal overfører foruden billeddata også oplysninger om tidskode plus forskellige styreinformationer mellem de tilsluttede apparater.

Videotekst

Informationstjeneste, hvor TV-senderen udnytter intervallerne i videosignalet til udsendelse af tekstinformationer, som gratis kan modtages og læses, hvis modtageren har en dekoder.

Video 2000

Endnu et videoformat. Også dette bruger ½" bånd (ligesom Beta og VHS. Båndene kan i lighed med lydkassettebånd vendes. Videoformatet er blevet udkonkurreret af VHS. Video 2000 blev opfundet af Philips (i Holland, for en gang skyld en europæisk opfindelse) i 1979.

Videotransfer

Anvendes ved kopiering af film og dias til video. En box med indbygget nærlinse, skråspejl og matskive.

Videotromle

Tromle på hvilken 2 eller flere videohoveder er monteret. Alle videosystemer med registrering på bånd, har placeret videohovederne til ind- og afspilning på en roterende tromle, der er skråtstillet i forhold til båndet.

Dette giver en tilstrækkelig relativ høj båndhastighed - d.v.s. hastighed mellem videohoveder og bånd - til at sikre registrering af det nødvendige, meget store frekvensområde.

Ved VHS er den relative båndhastighed mellem videohoved og bånd 4,86 meter/sek., mens båndhastigheden kun er 2,339 cm/sek.

Rotationshastigheden er ved det europæiske PAL-system 1.500 omdrejninger/min. (25bps x 60s).

Ved DV roterer videotromlen med 9000 omdrejninger/min., idet der optegnes 6 skråspor pr. billede (25bps x 60s x 6spor).


Vidvinkelobjektiv

Objektivet med den korteste brændvidde, den største billedvinkel og den største dybdeskarphed.

Vidvinkelkonverter

Forsatsobjektiv, der gør det muligt at forkorte objektivets brændvidde. Så det dermed dækker en større billedvinkel.

Top

Vignetering

Uskarpe og mørke kanter. Opstår når f.eks. et filter med for lille diameter anvendes på objektivet.

Vindhætte

En skumgummi hætte, som trækkes over mikrofonen for at undgå vindstøj. En strikket uldpose kan også bruges.

VITC

"Vertical Interval Time Code". En tidskode i form af en "elektronisk båndperforation" af båndet, der kan optages samtidig med billedet. Den tjener til nøjagtig bestemmelse af et båndsted til klipning. Til dette formål nummereres hvert eneste af videofilmens billeder i et vertikalt slukkemellemrum , og denne nummerering registreres sammen med det tilhørende enkeltbillde. Det vertikale slukkemellemrum består af ubenyttede (og usynlige) linier fra et halvbillede. Nogle avancerede camcordere er forsynet med en VITC-generator.
Se Elektronisk redigering.

Viste filer

Filer, der lagrer oplysninger om spor og effekter i et projekt. Eksempel filer oprettes under renderings processen og gemmes på harddisken. De sparer tid i den sidste eksport af en film, fordi videoredigeringsprogrammet kan bruge oplysningerne i preview filer i stedet gengive klip igen.

VLP

"Video Long Play" Et billedpladesystem, hvor den roterende plade aftastes berøringsfrit af en laserstråle.

Voice-over

Indtaling ind over et andet lydsignal.

VPS

"Video Program Service" eller "Video Programming System". Et system, der via en startkode udsendt fra TV-stationen sikrer, at en timer-styret optagelse af et TV-program først begynder ved udsendelsens faktiske start. Tager altså højde for programforsinkelser.

VPT

"Video Programming by Text". En funktion, hvor man ved at pege på en programoversigt i VideoText kan overføre programdata til videorecorderens optageprogrammering.

VTR

"Video Tape Recorder". Fællesbetegnelse for alle videorecordere. Kan også betyde hurtig frem- og tilbagespoling med billede.
Se VCR.

VU

"Volumen Unit". Enhed til angivelse af udstyringsniveau, angivet i dB. 0 dB VU svarer til 1,23 volt.

Top


W

Wiewfinder

Den elektroniske søger der er anbragt på camcorderen.

Windows

Det mest udbredte PC styresystem - udviklet af Microsoft.

Wipe

a) I forbindelse med tekstgeneratorer en farvet horisontal eller vertikal afblænding.
b) Ved videomixerpulte: "billede i billede". En del af et billede erstattes af et andet.

Top


X

XDCAM HD

Leveres af Sony og optager 1080i 4:2:0 HD med en data-rate på 18, 25 og 35Mb/s direkte på professionelle Blu-ray diske. 25Mb/s optagelserne er kompatible med HDV standarden.

XLR-stik

Et meget benyttet stik til krævende anvendelser.
 • Til audio benyttes 3-polet version.
 • Til øvrige anvendelser (HT- eller strømforsyningsstik) benyttes 4-polet version

Hunstikket er ofte forsynet med lås.

Standardforbindelserne er følgende (europæisk/IEC standard):

Audio 3-polet:

1. altid stel.

2. +/varm/altid i fase.

3. -/kold/ej tilsluttet ved ubalanceret tilslutning.

Strøm 4-polet:

1. altid stel.

2. +.


XRS

Forkortelse for: "eXtended Resolution System", en SONY udviklet teknologi til opnåelse af bedre opløsning ved Video8 og Hi8.
XRS udstyr er fuldt kompatibelt både opad og nedad.
Anvendt både ved optagelse og gengivelse forbedrer systemmetodens horisontale opløsning med ca. 0,5 MHz svarende til 40 linier, således at Hi8 XRS i praksis kommer tæt på målet: 400 liniers opløsning.

Top

Y

Y-signal

Signal for lysintensitet eller luminans. Overføres separat på videosystemerne S-VHS og Hi8.

Y/C-video

Betegnelse for et videosignal, hvor signalet er opdelt i:
 • Luminanssignal (Y)
 • Chrominanssignal (C). Der bruges altså 4 ledninger til at overføre et Y/C-signal. Som stik benyttes ofte det 4-polede Hosiden-/mini-Din-stik.

Se Hosiden


YUV

Billedsignal, der er sammensat af tre dele: Y er lysstyrken, U og V er to forskellige farvesignaler. Benyttes af Betacam.

Top


Z

Z

Internationalt anvendt symbol for elektrisk impedans, d.v.s. frekvensafhængig modstand.

Zebra kontrol

En kontrol, som mest er kendt fra professionelle og semi-professionelle videokameraer.
Områder i billedet, hvor der er risiko for overbelysning markeres i søgeren med zebramønster, således at fotografen bliver advaret og kan blænde ned.
Denne type kontrol findes i enkelte konsument-camcordere.

Zip drev

Udskifteligt lagringsmedie til brug i forbindelse med PC.
Lagringskapacitet typisk 100 Mb.

Zoom

At nærme sig og fjerne sig fra motivet ved at ændre brændvidde.

Zoomobjektiv

Et objektiv, hvis brændvidde og dermed billedvinkel kan indstilles trinløst. På camcorderen er den vigtigste fordel muligheden for at variere billedudsnittet uden at ændre kamerastandpunkt - selve motivet "trækkes nærmere" eller "skubbes længere væk". Zoomning under selve optagelsen bør dog ikke overdrives, da det kan virke uroligt.
I almindelighed er det bedst at standse optagelsen, før brændvidden ændres. Det bedste er stadig at ændre selve afstanden til motivet for at skabe variation.
Se Perspektiv.

Top


Æ


Top


Ø

Øjenlinie

Se Blikretning

Top


Å