Medlemssider

Som medlem af
kan du få et brugernavn og kodeord, så du kan komme ind på medlemssiderne. Du får det
etableret ved at sende en e-mail og skrive et brugernavn der mindst må indeholde
4 karakterer, og et kodeord på mindst 6 karakterer, kodeordet skal begynde med et bogstav,
der skelnes mellem store og små bogstaver. Der må ikke bruges æ ø å og tegn. (,./&#;:-_)
Hvis du, når du har indtastet dit brugernavn og kodeord, stadig ikke kan komme ind på siden,
skal du tjekke om din computer er sat op til at afvise cookies.