PÅ SPORET AF LYDEN

Vi går på sporet af lyden.

Rigtig god lyd starter inden optagelsen - så få styr på teknikken. Forudse problemer, placerer lydoptager hensigtsmæssig.

Lyden kan redigeres og bearbejdes, men en dårlig optagelse kan ikke reddes, kun erstattes under redigering. Lydens vej fra optagelse til forevisning er lang og farefuld.

Hvad er god lyd? - Det afhænger af formålet!
Lyden har stor betydning for historien. I filmens barndom var der ingen farve eller lyd på Gøg og Gokke.

Mistes synet, skærpes øvrige sanser f.eks. hørelsen.
Pas på din hørelse, tabet forandrer dig for altid.
Arbejdstilsynet kræver høreværn hvis lyden overstiger 80 dB.

Film udnytter alle sanser.
Alle påvirkes og snydes af sanserne. Underbevidstheden er stærkere end sund fornuft.
Det udnytter både hypnotisører og tryllekunstnere.

HiFi lyd

Hi-fi står for High Fidelity, der bruges som en beskrivelse for en god evne til at gengive lyd, der er meget tæt på den originale optagelse. Teknisk betegnelse korrekt lydniveau 0 dB

Vores ører opfatter lyden logaritmisk, elektronik arbejder lineært. Optagelse - redigering - fremvisning.-+---
Ved lydoptagelse dæmp til -12 dB Ved redigering hæves til 0 dB Fremvisning korrekt tilpasset linjesignal. Volumen normalt lytte-niveau.

Bemærk:

De fleste kameraer har automatisk lydstyrke kontrol (AGC auto gain control), som kan slås fra. Det bevarer dynamikken, som kan være vigtigt f.eks. ved optagelse af musik.