Huskeliste

Arbejdsfordeling mellem kameramand, lydmand og instruktør.


Stedet for optagelserne.

Hele gruppen skal se stedet for optagelsen, for at kunne danne sig et konkret indtryk af problemer med lys, lyd og kameraplacering. Lav aftaler om brug af optakerstedet. Er der strøm?


Personer til optagelserne.

Lav aftaler om optagelsens omfang, tid og emner.


Udstyr til optagelserne.

Lav prøveoptagelser for at checke udstyret. HUSK diverse småting.


Rekvisitter til optagelserne.

Hvilke? Hvem skaffer dem?


Det praktiske forløb i optagelserne.

Del optagelserne i rum.


Registrér kortene.

Under optagelserne er det nyttigt at skrive en liste over optagelserne. Efter optagelse skal I skrive udenpå kortene. Hvilke optagelser? Hvor? Hvornår?


HUSK !

Hvor kan I skaffe mere viden om jeres idé eller tema?


  • Hvilke personer?
  • Hvilke skriftlige og visuelle kilder?
  • Hvor ligger modsigelser og konfliktpunkter i kilderne og informationerne?
  • Hvilken holdning indtager kilderne til emnet?
  • Hvis side står kilderne på?
  • Hvor står I selv?


HUSK !

Synopsis

-Den skal indeholde et kort handlingsreferat som beskriver den idé I har. Synopsen må også indeholde noget om formål og modtagergruppen.
Må højst fylde én A4-side.


Manuskript

-En visuel novelle med vægt på det der umiddelbart kan omsættes i billeder og lyd.


Skudliste

-En yderligere visuel konkretisering på grundlag af manuskriptet. Skudlisten er særlig vigtig når det gælder reportage-agtige optagelser.