VIDEOBATTERIER


Brug af videokameraer til at gemme minder, er støt stigende. Enten det er barnets første skridt eller en flot solnedgang på rejsen, bliver videokameraet brugt let og spontant.
Men, man er afhængig af strømforsyningen, når man skal bruge kameraet.
Her er nogle forslag som kan give den bedste udnyttelse af videobatteriet og kameraet.

1. Ét batteri er sjældent nok.

Man bruger let 7-10.000 kr. på et kamera og 20.000 kr. på en rejse. Men 5-600 kr. på et ekstra batteri kan væ¦re forskellen på en hel dags minder og en halv dags slæben rundt på et ubrugeligt kamera (fordi batteriet er dødt). Så tryk her, og se hvad et nyt batteri koster.

2. Videobatteriet kan ikke lide vinter.

Den kemiske proces i batteriet nedsættes, når det bliver koldt. Det resulterer i kortere optagetider (helt op til 40% mindre ved 0°).
Man kan holde den normale kapacitet ved at varme batteriet op, evt. ved at opbevare batteriet i inderlommen imellem optagelserne, når man er udendørs om vinteren.

3. Hold batteriet opladet.

Videobatterier, som andre accubatterier, taber deres kapacitet, selv om de ikke bliver brugt.

Det er altid frustrerende at tage kameraet frem, for kun at opdage at batteriet først skal oplades.

Dette problem kan løses ved altid at oplade batterierne efter brug, og endnu bedre, lad batteriet ligge i laderen på vedligeholdelsesladning. De fleste ladere til videobatterier, har vedligeholdelsesladning, som starter efter normal opladning.


Rigtig brug af Ni-Cad batterier

1. Opladning af batterier

Et helt nyt batteri eller et, der ikke har været brugt i lang tid, kan behøve at oplades og aflades helt 2 til 3 gange for at kunne opnå fuld kapacitet.

Vær sikker på, at et batteri er helt afladet inden opladningen påbegyndes. Lad f.eks. batteriet blive siddende på en camcorder i funktion, indtil denne automatisk slukker for at vise, at batteriet er helt afladet.

Gentagne opladninger af et batteri, der ikke er helt afladet, kan medføre, at drifttiden bliver kortere. Hvis det skulle ske, så brug den fremgangsmåde der beskrives under punkt 6. Genopladning af et fuldt opladet batteri kan medføre over-opladning og forkortelse af batteriets levetid. Brug "huske-omskifteren" på batterierne for at undgå opladning af allerede opladede batterier.

Tag batteriet bort fra opladeren indenfor 24 timer efter afslutningen af opladningen.

2. Lagring af batterier

Selvom et batteri ikke bruges, vil dets kapacitet formindskes på grund af selvafladning. Batteriets kapacitet vil som regel være reduceret til 80% efter opbevaring i en måned ved stuetemperatur. Kapaciteten vil være helt nede efter een til to ugers opbevaring i høj temperatur - f.eks. i en bil om sommeren.

Tag batteriet bort fra camcorderen, når denne ikke bruges, eller batteriet er helt afladet. Camcordere har et lille strømforbrug, selvom der er slukket for apparatet. Hvis et helt afladet batteri efterlades på camcorderen, kan det medføre over-afladning og dermed kortere levetid for batteriet. Det antal minutter, der opgives i betjeningsvejledningen som "uafbrudt optagetid" (Continuos Recording Time), er den væ¦rdi, der opnås ved uafbrudt, stationæ¦r drift i REC funktionen. I daglig brug vil det at have camcorderen i Standby stilling og at bruge Auto Focus og Zoom funktionerne reducere drifttiden. Det er klogt at regne med at skulle bruge cirka den dobbelte batteri-drifttid af den ønskede indspilletid.

Vær sikker på, at batteriets tilslutnings-terminaler er rene. Hvis disse flader ikke er rene, vil der på grund af det relativt store strømforbrug opstå kontaktmodstand, der kan medføre, at camcorderen standser, selvom batteriets kapacitet ikke er opbrugt. Kontakt-fladerne på batteri og camcorder kan rengøres med en tør klud.

4. Ved brug i kolde omgivelser

Ved lave temperaturer vil drifttiden blive kortere, fordi den kemiske proces i batteriet forløber mere trægt. Regn med, at skulle bruge ekstra mange batterier.

5. Forholdsregler mod over-afladning

Ved brug af et batteri til drift af video-lys skal brugen standses, når lyset bliver svagere. Fortsat brug af batteriet kan forkorte dets levetid på grund af over-afladning.

Tag batteriet bort fra udstyret efter brugen.

6. Hvis drifttiden bliver kortere

Prøv at total-aflade og derefter oplade batteriet 2 til 3 gange.

("Total-afladning" = brug af batteriet på en camcorder, indtil denne automatisk slukker).

7. Batteriers levetid

Når et batteri's kapacitet er reduceret til under 50% af den normale, og den ikke kan genvindes, er batteriets levetid opbrugt. Ved rigtig brug af batterierne kan deres aflade/oplade-cyklus gentages omkring 500 gange. Eventuelle over-afladninger eller over-opladninger vil forkorte at batteri's levetid.

Rigtig brug af batteriet

Foretag kun opladning, når batteriet er blevet helt afladet.

Oplad batteriet lige før brugen.

Undgå over-afladning og over-opladning.

8. Nikkel-Cadium batterier kan genoplives

Uanset hvor godt man passer og plejer det genopladelige nikkel-cadium batteri, kan man en dag risikere, at det hverken vil lade sig op eller aflade.
I det tilfælde er det memoryeffekten, den er gal med. Hvis der er en anelse strøm tilbage, kan batteriet reddes:
Først skal det "døde" batteri kortsluttes. Man kan evt. checke med et voltmeter, om batteriet er totalt afladet (et opladet batteri kan eksplodere, hvis det kortsluttes). Batteriet kortsluttes ved, at de to anoder forbindes med f.eks. en stump ledning. Derefter lægges batteriet i køleskabet - helst ved en temperatur lige over frysepunktet. Efter 6-8 timer i køleskabet lægges batteriet i opladeren, der også skal være afkølet. Batteriet må ikke føles varmt under opladningen.
Efter nogle ganges opladning skulle batteriet fungere for fuld styrke igen.
Den nævnte genoplivning er beskrevet i bladet "Ingeniøren" og vi har ved selvsyn konstateret, at metoden virker, siger Husholdningsrådet i deres blad "Råd og resultater" nr. 7 '96.HR>

InfoLITHIUM


Hvad er et
 "InfoLITHIUM" 
batteri

"InfoLITHIUM" er et lithium ion-batteri, der kan udveksle data med kompatibelt elektronisk udstyr, angående batteriforbruget. SONY anbefaler, at du anvender "InfoLITHIUM" Batteriet med elektronisk udstyr, der er udstyret med "InfoLITHIUM" mærket.
Hvis du anvender dette batteri med elektronisk udstyr, der ikke har "InfoLITHIUM" mærket, vil den resterende batterikapacitet ikke blive angivet i minutter.*)

*) Angivelsen kan være ukorrekt afhængig af under hvilke forhold og i hvilket miljø, udstyret bruges.

Varemærket  InfoLITHIUM ejes af SONY Corporation.

Sådan bruges batteriet

Iagttag følgende

Sådan opbevarer du batteriet (efter brug)

Sådan forlænger du batteriets levetid

Du behøver ikke aflade batteriet før genopladning. Hvis du oplader, mens der resterer nogen kapacitet, påvirkes den oprindelige batterikapacitet ikke.
(Ingen memory effect)
.