10 kommentar tips

 1. Kommentaren er ikke "dansk stil" eller et "litterært værk", men en talt oplysning, der skal forklare tilskueren, hvad man i filmscenerne ikke ellers kan fornemme. Kommentaren udgør en integreret del af en film, der på en måde "forgylder" det optiske resultat.
 2. Ved udformningen af teksten må vi tænke på vore tilskuere og nøjagtigt vælge den rigtige form og de rigtige udtryk. For fagfolk er det tilstrækkeligt med korte kommentarer og teknisk rigtige fagudtryk, for den mere almindelige tilskuer skal kommentaren være "populær" og for børn skal de være let fattelige. Oversigt og logik er væsentligt for det sproglige arbejde. Hvis tilskueren ikke kan høre eller opfatte en kommentar, er det for ham/hende en forloren information. Tilhøreren kan ikke som læseren blade tilbage og repetere.
 3. Kommentarer skal fremtræde i et vist sammenhæng og vi skal ikke beskrive noget tilskueren direkte kan se på filen. Vi skal heller ikke fjerne os fra det der sker på filmen, tale om noget der ikke har med filmindholdet at gøre.
 4. Vi måikke overlæsse tilskueren med en masse detaljer, kun informationer i en passende mængde. Tilskueren har slet og ret ingen interesse i at "lære" om detaljer og data. Detaljeoplysninger drukner totalt i de øvrige informationer og kommentarer.
 5. Kommentarerne skal være levende og harmonere med billedsiden, så ordspillet ubemærket skærper tilskuerens interesse.
 6. Det kan anbefales ikke blot at skrive kommentaren, men også at indtale den på bånd. Herved kan man kontrollere kommentaren akustisk og man opdager lettere ord eller sætningers forbindelser, der ikke lyder godt.
 7. Kommentaren skal være enkel og forståelig. Forsigtighed ved anvendelse af billedsprog og digte tilrådes. De hyppigste fejl i kommentaren er:
  • For lange, komplicerede og uoverskuelige sætningsopbygninger, indskudte sætninger giver tilskueren et forvirret indtryk. Hvorimod korte sæ¦tninger er klare og entydige
  • Anvendelse af fraser og gentagelser af ord.
  • Anvendelse af passivform f.eks. "Det er af (stor) betydning". Vi må udtrykke os aktivt og levende.
  • Udtryk som i forbindelse med filmbilledet virker modsat, eller sågar komisk i nogle situationer, kan opfattes som vulgær talemåde.
  • Brugen af for mange tillægsord forstås som overflødige og kedelige gentagelser.
 8. Der er også "forbudte talemåder" og fraser, nemlig:
  • Udtalelser som "og nu...", "her ser vi...", "og nu skal vi se...", "her er det...".
  • Forklaringer til billederne som "bilen kører væk...", "børnene leger...", "sportsfolkene løber...", - det ser man jo på filmen.
 9. Træt ikke tilskueren ved gennem hele filmen at udløse en masse kommentarer, samtidig virker det bedre, når teksten kommer i afsnit med pauser imellem. Sådan skaffer man tilskueren ro til eftertanke og til at sammenligne scener med kommentarer.
 10. For at opnå effektive kommentarer må man gennemarbejde det første tekstforslag, korrigere, afkorte og ændre, indtil det væsentlige bliver tilbage. Kommentararbejde er som filmklipning - koncentration af det sete - . Lyd gør enhver film bedre, men ved misbrug også dårligere.
Ovenstående er udarbejdet af Ove Johansen, der er medlem af Odense Video Klub.